Gemeente Brasschaat
Overzicht Verenigingen


Verenigingen_actiegroepen

11.11.11. Brasschaat - Prins-Kavellei 15  (2930 Brasschaat)
Werkgroep van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) Locale vertegenwoordiging van de Vlaamse koepel van ontwikkelingsorganisaties 11.11.11
animo Brasschaat - Jacobuslei 68  (2930 Brasschaat)
Jong-Links in Brasschaat
Gezinsbond afdeling Brasschaat - molenveld 10  (2930 Brasschaat)
Bond die meegroeit met de gezinnen van vandaag
Natuurpunt Antwerpen Noord Kern Brasschaat - Steenstraat 25  (2180 Ekeren)
Natuurpunt Antwerpen Noord is de vereniging voor natuur en landschap in de regio Antwerpen-Noord. De Kern Brasschaat is actief in de gemeente Brasschaat.
VrouwenBron vzw - Lage Kaart 52  (2930 Brasschaat)
Een plaats waar elke vrouw wordt uitgenodigd om af te dalen in Vrouwenmysteries om er zich terug mee te verbinden zodat de vroede (wijze) vrouwe in haar opnieuw kan geboren worden.
Zonevreemd Konijn vzw - Berrelei 38  (2930 Brasschaat)
Zonevreemd Konijn vzw (ZVK) ondersteunt jongereninitiatieven voor, door en met jongeren in en rond Brasschaat. Verder wil ZVK een actieve bijdrage geven aan het jeugd- en fuifbeleid in de regio.

Verenigingen_wijkverenigingen

acro II gym - De Borrekenslei 157  (2930 Brasschaat)
Gymnastiekvereniging - Basisgymnastiek - alle leeftijden - specialisaties: Acro - Tumbling - Trampoline - Demo - Brasschaatse sportvereniging aangesloten bij de sportraad
Buurtschap Maria-ter-Heide VZW - Sint-Jobsesteenweg  49  (2930 Brasschaat)
Socio Culturele vereniging onder VZW vorm die zijn werkterrein richt naar de woningen van de "Kleine Landeigendom" aan de Brechtsebaan, De Burletheide, De Beelenlei en Sint-Jobsesteenweg (over kazerne).
FLORAUNA vzw - Het Heiken 9  (2930 Brasschaat)
Wijkvereniging Driehoek
KAV-Kaart - Hulshout 40  (2930 Brasschaat)
vrouwenvereniging
OKRA trefpunt 55+ - BETHANIE - Ploegsebaan  205  (2930 Brasschaat)
Okra is een vereniging voor actieve 55 plussers. Okra staat voor: Open Kristelijk Respectvol Actief.
Turnkring Antverpia - Schriek 358  (2180 Ekeren)
Wijkwerking Mariaburg - Alfons de Schuterstraat  17  (2180 ekeren)
Wij zijn een socio-culturele vereniging. Naast het verspreiden van de krant Het Nieuw Kwartier, organiseren we de Mariaburgse feesten. Verder beheren we het documentatiecentrum van Mariaburg. Elke dinsdag van 10u tot 12u is het buurthuis gelegen in Schriek 360 te St Mariaburg open en staan wij ten dienste van de inwoners. Verder organiseren we wandelngen, lezingen en infomomenten. Ook de vlag van St Mariaburg is bij ons te koop. Onze taal is Nederlands

Verzamelen

Koninklijke Vlaamse bond voor Postzegelverzamelaars - Hanendreef   (2930 Brasschaat)
Postzegelkring Mariaburg - Mariettalei  0 (2930 Brasschaat)

Vissen

Brasschaatse Zeehengelclub -    (2930 Brasschaat)
Vissersvereniging De Snoek -    ( )
Brasschaatse sportvereninging aangesloten bij de sportraad
Zeevissers Kaart Brasschaat -    (2930 Brasschaat)
Brasschaatse vereniging; aangesloten sportraad.
Zeewolven Brasschaat -    ( )
visclub

Vliegsport

Koninklijke Aeroclub van Brasschaat - Donksesteenweg 124  (2930 Brasschaat)
Brasschaatse sportvereniging aangesloten bij de sportraad.

Voetbal

De Cirkel vzw -    ( )
voetbal voor mindervaliden
FC Crescendo -    ( )
voetbal - sportvereniging aangesloten aan de sportraad
FC Heideboys -    ( )
voetbal - sportvereniging aangesloten aan de sportraad
FC Park Boys -    ( )
voetbal
FC Troske -    ( )
voetbal
KFC Brasschaat - Gemeentepark   (2930 Brasschaat)
Voetbalvereniging aangesloten bij de Brasschaatse sportraad.
KFC Exc. Kaart vzw - Rustoordlei 92 B (2930 Brasschaat)
Voetbalvereniging aangesloten bij de Brasschaatse sportraad. Clublokaal en sporttereinen gelegen aan de Rustoordlei 92B te Brasschaat, tel. 03 651 99 61.
Kon. Mariaburg V.K. -    (2930 Brasschaat)
Voetbalvereniging aangesloten bij de brasschaatse sportraad
Kon. Soc. Maria-ter-heide -    ( )
voetbal - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
R.C.B. -    ( )
voetbal - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
S.V.B. Driehoek -    ( )
voetbal - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
SPORTKLUB BRASSCHAAT - VELDSTRAAT  84  (2930 BRASSCHAAT)
VELDVOETBAL OP HET B EN C TERREIN IN HET PARK VAN BRASSCHAAT. TWEE SENIORENPLOEGEN + 1 VETERANENPLOEG. Brasschaatse sportvereniging aangesloten bij de sportraad.
Sportvereniging Brasschaat Driehoek - Het Heiken 47  (2930 Brasschaat)
Voetbalclub
V.V. OSSMI - Kapelsesteenweg 72  (2930 Brasschaat)
Voetbalploeg van het Sint-Michielscollege aangesloten bij KVVB - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad

Vogelpik_darts

OKRA trefpunt 55+ - DRIEHOEK - Het Heiken   (2930 Brasschaat)
actieve seniorenvereniging

Vogels

Het Dakhuus - Bredabaan  696  (2930 Brasschaat)
Het Dakhuus was aanvankelijk een lokaal dienstencentrum, maar is na 25 jaar uitgegroeid tot een regionaal vormingscentrum. Het Dakhuus speelt in op de actualiteit en de trends in de samenleving en komt daarmee tegemoet aan de behoeften van velen om hun leven meer zin te geven, door bijscholing in talen, informatica, hobby of algemeen vormende thema's of gewoon om zichzelf te verrijken! De naam het Dakhuus verwijst naar het oude Vlaamse woord 'huus' waarbij het dienstencentrum een thuis wil zijn voor ieder die zoekt naar een gezellige plaats en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het leggen van sociaal contact en het vertrouwen binnenin de groep zijn dan ook erg belangrijk en iedereen is daarbij welkom!
Natuurpunt Antwerpen Noord Kern Brasschaat - Steenstraat 25  (2180 Ekeren)
Natuurpunt Antwerpen Noord is de vereniging voor natuur en landschap in de regio Antwerpen-Noord. De Kern Brasschaat is actief in de gemeente Brasschaat.

Volleybal

K.A.V. Sportiva -    ( )
Volley - en netbalclub aangesloten aan de sportraad
KWB Centrum volleybal -    ( )
volleybalclub - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
VC Antenna Ukraïne -    ( )
volleybal
VC Bravo -    ( )
volleybal
vc KWB Driehoek -    ( )
volleybalclub - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
VC OSSLO -    ( )
volleybal
vc Toffe Tikkers Brasschaat - Sporthal driehoek 37  (2930 Brasschaat )
Recreatieve volleybalvereniging - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
VC Volmar -    ( )
volleybal
vc Wakkere Katers -    (2930 Brasschaat)
volleybalclub - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad

Vorming

animo Brasschaat - Jacobuslei 68  (2930 Brasschaat)
Jong-Links in Brasschaat
Atelier voor Muziek - JheMelA voor Liefhebbers vzw - Door Verstraetelei 52  (2930 Brasschaat)
B.E.ST.vzw(Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren) - Lage Kaart  29  (2930 Brasschaat)
Cursussen Leren Leren
Gezinsbond afdeling Brasschaat - molenveld 10  (2930 Brasschaat)
Bond die meegroeit met de gezinnen van vandaag
Het Dakhuus - Bredabaan  696  (2930 Brasschaat)
Het Dakhuus was aanvankelijk een lokaal dienstencentrum, maar is na 25 jaar uitgegroeid tot een regionaal vormingscentrum. Het Dakhuus speelt in op de actualiteit en de trends in de samenleving en komt daarmee tegemoet aan de behoeften van velen om hun leven meer zin te geven, door bijscholing in talen, informatica, hobby of algemeen vormende thema's of gewoon om zichzelf te verrijken! De naam het Dakhuus verwijst naar het oude Vlaamse woord 'huus' waarbij het dienstencentrum een thuis wil zijn voor ieder die zoekt naar een gezellige plaats en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het leggen van sociaal contact en het vertrouwen binnenin de groep zijn dan ook erg belangrijk en iedereen is daarbij welkom!
Natuurpunt Antwerpen Noord Kern Brasschaat - Steenstraat 25  (2180 Ekeren)
Natuurpunt Antwerpen Noord is de vereniging voor natuur en landschap in de regio Antwerpen-Noord. De Kern Brasschaat is actief in de gemeente Brasschaat.

Wandelen

Het Dakhuus - Bredabaan  696  (2930 Brasschaat)
Het Dakhuus was aanvankelijk een lokaal dienstencentrum, maar is na 25 jaar uitgegroeid tot een regionaal vormingscentrum. Het Dakhuus speelt in op de actualiteit en de trends in de samenleving en komt daarmee tegemoet aan de behoeften van velen om hun leven meer zin te geven, door bijscholing in talen, informatica, hobby of algemeen vormende thema's of gewoon om zichzelf te verrijken! De naam het Dakhuus verwijst naar het oude Vlaamse woord 'huus' waarbij het dienstencentrum een thuis wil zijn voor ieder die zoekt naar een gezellige plaats en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het leggen van sociaal contact en het vertrouwen binnenin de groep zijn dan ook erg belangrijk en iedereen is daarbij welkom!
Natuurpunt Antwerpen Noord Kern Brasschaat - Steenstraat 25  (2180 Ekeren)
Natuurpunt Antwerpen Noord is de vereniging voor natuur en landschap in de regio Antwerpen-Noord. De Kern Brasschaat is actief in de gemeente Brasschaat.
OKRA trefpunt 55+ - DRIEHOEK - Het Heiken   (2930 Brasschaat)
actieve seniorenvereniging
Vakantiegenoegens-Brasschaat - Vuurkruisenlei 3  (2930 Brasschaat)
Een socio-culturele vereniging die mensen van alle leeftijden op wandel, op de fiets, op reis of op bezoek begeleid.
W.K. Noordergouw Brasschaat -    ( )
Brasschaatse wandelclub aangesloten aan de sportraad

Watersport

BRABO duiksectie -    (2930 Brasschaat)
Brasschaatse sportvereniging aangesloten bij de sportraad.
Sepia Divers - de Borrekenslei 122  (Brasschaat 2930)
Duikclub/duikschool - Brasschaatse sportvereniging aangesloten bij de sportraad
Zwemvereniging Brasschaatse Dolfijnen Vzw - Spechtlaan 4  (2930 Brasschaat)
Zwemvereniging voor jeugd en volwassenen. Zwemschool voor jongeren en mogelijkheid deelname aan competitiezwemmen. Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad.

Werk_instellingen_en_verenigingen

Wielrennen

Achtkamp Brasschaat - Donksesteenweg 27  (2930 Brasschaat)
Jaarlijkse meerkamp in oktober - november van 8 fiets- en atletieknummers te Brasschaat voor iedereen vanaf 15 jaar.
Brasschaatse Wielertoeristen -    ( )
Brasschaatse wielerclub aangesloten bij de sportraad.
Ludo Peeters Cycling Team -    ( )
wielerclub aangesloten bij de sportraad
R.A.B.C. : Royal Antwerp Bicycle Club vzw - Magdalenalei 27  (2930 Brasschaat)
Wielertoeristen - Brasschaatse sportvereniging aangesloten bij de sportraad
Sportcomité Maria-ter-Heide -    ( )
Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
Sportkomiteit Bethanie -    ( )
Brasschaatse wielervereniging aangesloten aan de sportraad.
W.T.C. De Echte Vrienden - Veldstraat 127  (2930 Brasschaat)
wielrennen
W.T.C. Heidevrienden -    ( )
Brasschaatse wielervereniging aangesloten aan de sportraad.
Wielertoeristenclub 76 - Brasschaat vzw - De Mortel  31  (2930 Brasschaat)
Wielertoerisme - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
WTC Belle Vue -    ( )
wielertoeristenclub

winkeliersverenigingen

Brasschaatse bedrijvengroep - Augustijnslei   (2930 Brasschaat)
Donk Patio - Donksesteenweg   (2930 Brasschaat)
Mariaburg Shopping - Kapelsesteenweg   (2930 Brasschaat)
Middenstandsvereniging Maria-ter-Heide - Kapellei   (2930 Brasschaat)
Winkelen In Brasschaat - Kantienlei 4 1 (2930 Brasschaat)
Winkeliersvereniging Brasschaat-Centrum
Winkeliersvereniging Kaart-Bethanie - Lage Kaart   (2930 Brasschaat)

Yoga

Actief-mediteren - Sint Antoniuslei 15  (2930 Brasschaat)
Vereniging gespecialiseerd in meditaties van Osho.
Algemeen Yogaonderwijs vzw - Miksebaan 253  (2930 Brasschaat)
Yogaschool:Onze vereniging organiseert Hatha-yogalessen in heel de agglomeratie. Ook lezingen, initiatielessen en privelessen worden gegeven. Ook meditatie en filosofie te Brasschaat. (zie web)
Het Dakhuus - Bredabaan  696  (2930 Brasschaat)
Het Dakhuus was aanvankelijk een lokaal dienstencentrum, maar is na 25 jaar uitgegroeid tot een regionaal vormingscentrum. Het Dakhuus speelt in op de actualiteit en de trends in de samenleving en komt daarmee tegemoet aan de behoeften van velen om hun leven meer zin te geven, door bijscholing in talen, informatica, hobby of algemeen vormende thema's of gewoon om zichzelf te verrijken! De naam het Dakhuus verwijst naar het oude Vlaamse woord 'huus' waarbij het dienstencentrum een thuis wil zijn voor ieder die zoekt naar een gezellige plaats en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het leggen van sociaal contact en het vertrouwen binnenin de groep zijn dan ook erg belangrijk en iedereen is daarbij welkom!
Van Hove Devi, yogadocente van de yogaschool o.l.v. Rama Saenen - Lispersteenweg 14  (2530 Boechout)
yogalessen op dinsdagavond: gevorderden om 19.30u, beginners om 20.45u, bovenzaal GIB, Door Verstraetelei 50, Brasschaat
VrouwenBron vzw - Lage Kaart 52  (2930 Brasschaat)
Een plaats waar elke vrouw wordt uitgenodigd om af te dalen in Vrouwenmysteries om er zich terug mee te verbinden zodat de vroede (wijze) vrouwe in haar opnieuw kan geboren worden.

Zaalvoetbal

Brasschaat All Stars United (BAS UNITED) - Bredabaan 1145 2l (2930 Brasschaat)
Zaalvoetbalploeg Brasschaatse sportvereniging aangesloten bij de sportraad.
Sport voor gehandicapten (SVG) - Peter Benoitlei 38  (2930 Brasschaat)
sport voor volwassen mentaal gehandicapen
Tarija Zaalvoetbalclub - Bredabaan  333  (2930 Brasschaat)
Tarija zaalvoetbalclub bestaat vooral uit spelers uit en rond het Brasschaatse. De naam komt van de stad Tarija, waarmee Brasschaat een vergevorderde samenwerking heeft op oa socio-cultureel vlak. De ploeg ontstond in 2003 en speelt zowel in het Antwerpse Handelsverbond als in de Vlaamse Zaalvoetbalbond. (Thuismatchen: dinsdag 22u en vrijdag 21u in de gemeentelijke sporthal 'Centrum' van Brasschaat). Brasschaatse sportvereniging aangesloten bij de sportraad.
zvc Azulgranas -    (2930 Brasschaat)
zaalvoetbalclub aangesloten bij de sportraad
ZVC C.F. Imperial -    ( )
zaalvoetbal
zvc Castellino - Annadreef 7 (sporthal) (2930 Brasschaat)
zaalvoetbal - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
ZVC Den Akker -    ( )
zaalvoetbal
zvc Driekant -    ( )
zaalvoetbal - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
ZVC E.C.S. -    ( )
zaalvoetbal
zvc Forfait - Elshoutbaan 17 (sporthal) (2930 Brasschaat)
zaalvoetbalclub - Brasschaatse vereniging aangesloten aan de sportraad
zvc Mariaburg - Annadreef 7 (sporthal) (2930 Brasschaat)
zaalvoetbal - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
ZVC Ossla Roosmaai -    ( )
zaalvoetbal
ZVC Racing Brasschaat - adres onbekend  2l (2930 Brasschaat)
Zaalvoetbalploeg Brasschaatse sportvereniging aangesloten bij de sportraad.
zvc S.K.B. - Elshoutbaan 17 (sporthal) (2930 Brasschaat)
zaalvoetbalclub - Brasschaatse vereniging aangesloten aan de sportraad
zvc Spartak Brasschaat - Annadreef 7 (sporthal) (2930 Brasschaat)
zaalvoetbalclub - Brasschaatse vereniging aangesloten aan de sportraad
ZVC 't Lof -    ( )
zaalvoetbal
zvc The Young Ones - Elshoutbaan 17 (sporthal) (2930 Brasschaat)
zaalvoetbal - Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
zvc VIMMO -    ( )
zaalvoetbalclub - Brasschaatse vereniging aangesloten aan de sportraad
ZVC W.M.N.K. -    ( )
zaalvoetbal

Zelfhulpgroepen

SOWEL VZW - Kipdorp  41  (2000 Antwerpen)
Gezins-en bejaardenhulp - Poetshulp - Poetshulp met dienstencheques - Klusjeshulp - Haarverzorging - Vrijwilligerswerk - Oppas zieke kinderen - Babysitdienst - Palliatieve hulp - Nachtzorg - Opleiding polyvalent verzorgende

Ziek hulp

EHBO Team Vlaanderen - Zandstraat 4  (2950 Kapellen (Antw.))
Preventieve hulpdiensten op allerlei evenementen, dringend en niet dringend ziekenvervoer en opleiding reanimatie.
Het Dakhuus - Bredabaan  696  (2930 Brasschaat)
Het Dakhuus was aanvankelijk een lokaal dienstencentrum, maar is na 25 jaar uitgegroeid tot een regionaal vormingscentrum. Het Dakhuus speelt in op de actualiteit en de trends in de samenleving en komt daarmee tegemoet aan de behoeften van velen om hun leven meer zin te geven, door bijscholing in talen, informatica, hobby of algemeen vormende thema's of gewoon om zichzelf te verrijken! De naam het Dakhuus verwijst naar het oude Vlaamse woord 'huus' waarbij het dienstencentrum een thuis wil zijn voor ieder die zoekt naar een gezellige plaats en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het leggen van sociaal contact en het vertrouwen binnenin de groep zijn dan ook erg belangrijk en iedereen is daarbij welkom!
SOWEL VZW - Kipdorp  41  (2000 Antwerpen)
Gezins-en bejaardenhulp - Poetshulp - Poetshulp met dienstencheques - Klusjeshulp - Haarverzorging - Vrijwilligerswerk - Oppas zieke kinderen - Babysitdienst - Palliatieve hulp - Nachtzorg - Opleiding polyvalent verzorgende

Ziekenhuizen

Ziekenkassen

Zwemmen

Brasschaatse Reddingsclub -    (2930 Brasschaat)
Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad
Sport voor gehandicapten (SVG) - Peter Benoitlei 38  (2930 Brasschaat)
sport voor volwassen mentaal gehandicapen
Zwemvereniging Brasschaatse Dolfijnen Vzw - Spechtlaan 4  (2930 Brasschaat)
Zwemvereniging voor jeugd en volwassenen. Zwemschool voor jongeren en mogelijkheid deelname aan competitiezwemmen. Brasschaatse sportvereniging aangesloten aan de sportraad.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 6/6