aanbestedingen

Openbare aanbestedingen en algemene offerteaanvragen voor werkopdrachten worden onder meer gepubliceerd in Het Bulletin der aanbestedingen, De Bouwkroniek en het Bouwbedrijf.
 

Hemelakkers 40. Relighting burelen politie
Het politiegebouw is in 2005 omgevormd van vroegere rijkswachtkazerne naar het huidige politiegebouw.
De verlichtingselementen in de burelen dateren van 1978 en zijn sterk verouderd.
De gangverlichting is recenter, maar we streven naar een minimaal energieverbuik in de toekomst.
Deze werken kaderen in het Bestuursakkoord 2013-2018 waarin de beperking van de energiefactuur vooropgesteld wordt.
Er wordt gestreefd naar een goede kwalitatieve architectuur gekoppeld aan een minimale eco-score.
Voor de relighting van de burelen politie werden lastvoorwaarden opgemaakt en een open aanbesteding uitgeschreven.

Uiterste datum ontvangst offertes: vrijdag 7 juli 2017 om 11 uur.

Je kan de opdrachtdocumenten hier downloaden.

Gemeentepark Brasschaat centrum. Vernieuwen dreven.
Uitvoering in fases.

De opdracht betreft het rooien van de bomen langs de dreven Hemeldreef en Graaf Reusensdreef in het gemeentepark Brasschaat Centrum en het leveren en aanplanten van nieuwe bomen op deze locatie.
De uitvoering van de werken wordt in twee fases voorzien als volgt:
- deel 1 : rooien en aanplanten van nieuwe bomen in de Hemeldreef in 2017-2018
- deel 2 : rooien en aanplanten van nieuwe bomen in de Graaf Reusensdreef in 2018-2019.

Uiterste datum ontvangst offertes: vrijdag 28 juli 2017 om 11 uur.

Je kan de opdrachtdocumenten hier downloaden.

Aanleg verbindingsweg Vagevuurvelden, openleggen Grote Bredasebeek

Het gemeentebestuur wenst de volgende werken uit te voeren :
-    Toegangsweg naast school GIB

Pidpa wenst tegelijk de volgende werken uit te voeren:
-    Openleggen van de waterloop Grote Bredasebeek

-    De optimale afkoppeling van het regenwater

Uiterste datum ontvangst offertes: dinsdag 22 augustus 2017 om 11 uur.

 

Je kan de opdrachtdocumenten hier downloaden.

 

 

 

 

               

Uitgelicht

patrimoniumbeheer

gemeentehuis
T 03 650 02 60
patrimonium@brasschaat.be

open
ma, di, wo en vr
08.30 - 12.00
14.00 - 16.00

do
13.00 - 16.00