Project fietsdelen

De gemeente Brasschaat heeft de intentie om in te zetten op deelfietsen. We zien het fietsdelen als een vorm van openbaar vervoer. Fietsdelen is een belangrijke schakel voor een duurzaam mobiliteitsbeleid omdat het wijken waar geen of weinig bussen komen zowel onderling kan verbinden alsook kan verbinden met de hoofdknooppunten voor het openbaarvervoer. Zo wordt de last mile comfortabel en flexibel ingevuld. Het idee is dan ook om een mobipunt te voorzien voor elke wijk, telkens ter hoogte van een bushalte waar dan een autolaadpaal, bushalte, fietsenstalling, deelfietsen en een deelauto komen te staan. Het fietsdelen vormt dus een noodzakelijk onderdeel van het grotere kader, de basisbereikbaarheid. Daarnaast vormt fietsdelen ook een aanvullend aanbod voor bewoners en pendelaars om zich snel en flexibel te verplaatsen doorheen de gemeente. Deze deelfietsen worden geopend door bijvoorbeeld met je smartphone een QR-code op het wielslot te scannen. Ze hebben meerdere zones als standplaats. Ze zijn dus multi-station based waarbij er verschillende drop zones virtueel worden ingericht. Zo kan er van de ene standplaats naar de andere worden gefietst. Brasschaat neemt de pioniersrol op zich door als eerste gemeente het back-2-many fietsdelen uit te rollen. De intentie is dat hier een intergemeentelijke samenwerking, en nadien ook een samenwerking met de gehele vervoersregio, uit zal voortvloeien.    

De offertes voor deze overheidsopdracht moeten ten laatste op dinsdag 17 juli 2018 om 11u binnenkomen.

Je kan de opdrachtdocumenten hier downloaden.

Uitgelicht