Onderhoudswerken beton- en asfalt

De gemeente Brasschaat heeft een openbare procedure uitgeschreven voor “Onderhoudswerken beton- en asfalt”.
De offertes dienen ten laatste op dinsdag 21 augustus 2018 om 11 u ingediend te worden op het gemeentehuis, Verhoevenlei 11.
Het bestek en de plannen zijn beschikbaar via volgende link http://cloud.3p.eu/Downloads/1/1403/AA/2018

https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1403/AA/2018

Uitgelicht