Bredabaan verkeersvrij tijdens koopzondag

op 11 maart

Naar aanleiding van de koopzondag op zondag 11 maart 2018 worden er in de wijk Centrum een aantal verkeersmaatregelen genomen. Er worden parkeerverboden ingesteld en een gedeelte van de Bredabaan wordt tijdelijk verkeersvrij gemaakt. De maatregelen brengen verkeershinder met zich mee op de Bredabaan tussen 11 en 18.30 uur.

De kruispunten Miksebaan/Bredabaan/Augustijnslei en Door Verstraetelei/Bredabaan/Van Hemelrijcklei blijven te allen tijde beschikbaar voor het verkeer.

OPENBAAR VERVOER
Het traject van De Lijn wordt gewijzigd. De Lijn zal tijdens de afsluiting gebruik maken van de Hemelakkers - Miksebaan - de Borrekenslei als omleiding.

SIGNAALGEVERS
Naast de inzet van politiemensen, worden signaalgevers voorzien. Een signaalgever is te herkennen aan de Belgische driekleur armband en is drager van een verkeersbord C3.

meer info
lokale politie | T 03 650 35 00

verkeersvrije Bredabaan

Uitgelicht