Gemeentepark krijgt 436 nieuwe bomen

dreefbomen aan vervanging toe

De dreven in het gemeentepark werden aangelegd rond 1870. Sindsdien zijn er heel wat oorspronkelijke bomen verdwenen en al dan niet vervangen. In twee fases zullen we binnenkort de oude, zieke of versleten exemplaren vervangen. Het historische zicht blijft bewaard.

Een allereerste vermelding van het groengebied is er op de zogenaamde Ferrariskaarten uit 1770. Dat zijn verzamelingen van oude, gedetailleerde topografische plannen. De aanleg van het park en de dreven gebeurde echter 100 jaar later, wat dus betekent dat het park ondertussen meer dan 140 jaar oud is.
Het parkgedeelte dat in 1872 werd aangelegd was in opdracht van Graaf Reusens en is in hoofdzaak gebaseerd op het idyllische Engelse landschap, waarbij de natuurlijke elementen zoals water, reliëf en bestaande bossen worden gebruikt om het park vorm te geven.
In 1944 werden de dreven verhard met een dikke laag steenpuin en afval van de getroffen huizen van de bombardementen op Brasschaat. Het park werd door de geallieerden gebruikt als legerdepot.
In 1950 werd het park aangekocht door de gemeente.
Ondertussen zijn de dreefbomen veelal oud en ongelijkmatig, omdat sommige soorten sneller groeien dan andere. Daarenboven zijn de huidige bomen niet allemaal even gezond. Veel bomen hebben dode takken, schorsschade… en kunnen dus een gevaar vormen voor bezoekers bij hevige wind of een zware storm.

historisch zicht
De bomen in de dreven in het park moeten dus dringend aangepakt worden. Om de esthetische, ecologische en cultuurhistorische waarden van het park tijdens de hele operatie te verzoenen, werd een gedetailleerd plan uitgewerkt. Zo moet er rekening gehouden worden met de onderlinge afstand tussen de bomen, hun verbanden en soort. Daarom mag er ook niet te veel afgeweken worden van het origineel.
De bomen worden in hun geheel vervangen, met inbegrip van nog gezonde bomen. Dit doen we om de historische beeldwaarde te bewaren en het dreefeffect in stand te houden.
De werken vinden plaats in de winter van dit jaar en een tweede fase zal gebeuren in de winter van 2018. Wel zullen de meest dringende gevallen - ook zieke of slechte bomen van fase twee - momenteel al aangepakt of vervangen worden. Dat om de veiligheid in het park te optimaliseren.
Om heel het plan toe te lichten wordt er op 22 september ook een infomarkt georganiseerd (zie groene kader).

inheemse bomen
Steeds wordt er gekozen om inheemse exemplaren te voorzien. Zo komen er onder andere zomereiken, beuken en rode beuken. Bovendien zijn het nooit jonge bomen die de plek van de zieke bomen zullen innemen. Zo behoudt het park zijn historisch zicht.
Er wordt gestart met de vervanging van bomen in de Graaf Reusensdreef en de Hemeldreef.
In dit stuk van het project worden er in totaal 391 bomen verwijderd. Jonge, verplantbare bomen worden elders opnieuw geplant. Meteen erna worden maar liefst 436 nieuwe bomen aangeplant waarvan 208 beuken, 201 zomereiken en 27 rode beuken.

erfgoedsubsidie
De uitgave voor de opdracht, gesplitst in twee fases, wordt geraamd op 157.094 euro voor het deel 1 Hemeldreef en 275.105 euro voor deel 2 Graaf Reusensdreef. Totaalprijs dus zowat 433.00 euro. Bij aanvang van het dossier werd ook een aanvraag ingediend om subsidies te ontvangen voor dit project.
Dat dossier werd ondertussen goedgekeurd. Voor een bedrag van zowat 129.000 euro komt er een subsidie  van ‘Onroerend Erfgoed Landschapspremie’ te Brussel via het Vlaams ministerie Ruimte en Erfgoed.

weetjes

  • Er zal een kleine 4000m³ grond worden gespit en 220m³ compost worden verwerkt.
  • Er worden 436 nieuwe bomen terug aangeplant, allemaal al ongeveer 5m hoog.
  • Alle bomen krijgen ondergrondse verankering zodat er geen boompalen zichtbaar zijn.
  • De zomereiken worden behandeld tegen de eikenspintkever.
  • In totaal zijn er 9 km dreven in het gemeentepark en ongeveer 2300 dreefbomen.

meer info
dienst natuur en groen | T 03 650 02 96

Uitgelicht