OPROEP Erfgoeddag 2018 "kiezen"

We zijn op zoek naar oude verkiezingsaffiches e.d.

Zondag 22 april 2018 organiseert de Heemkundige Kring Breesgata gesteund door de Deelgroep Erfgoed van de Cultuurraad Brasschaat de jaarlijkse Erfgoeddag in de gemeente.
Thema van deze dag is “Kiezen”. Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in zicht willen we de gemeenteraadsverkiezingen en de daarbij horende folklore (plakken) uit de vorige eeuw in herinnering brengen.
Daarvoor zijn we op zoek naar Brasschaatse verkiezingsaffiches en spotprenten uit de jaren 1900 - 2000.

Wie zulke documenten in zijn of haar bezit heeft mag Breesgata contacteren via info@breesgata.be.
De aangeleverde documenten worden je na kopiëring terug bezorgd.

Uitgelicht