Rijk verleden, grootse toekomst

herontwikkeling kasteeldomeinen

In het noorden van de provincie Antwerpen vind je een groene gordel van zes gemeenten: Brasschaat, Brecht, kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel. Ze zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden door hun rijke geschiedenis, hun hechte bewonersgemeenschap en de natuur die hen omringt.

Hoewel de stad vlakbij ligt, is de drukte veraf. Toch valt er altijd iets te beleven in de bossen, heiden en parken. Het is een ideale en unieke plek om thuis te komen.

Om de leefbaarheid van dit gebied te verzekeren en te versterken, riepen de gemeenten en het provinciebestuur een bijzonder samenwerkingsverband in het leven:'de groene zes'. De bedoeling is om een gedeelde visie uit te werken over de manier waarop we in dit gebied wonen, werken en ontspannen.

We werken daarvoor rond zes thema's: kasteeldomeinen, woonparken, kernen, detailhandel, open ruimte en ernieuwbare energie. Rond elk thema werken we ook een toolkit uit. Daarin staat waar we naartoe willen en welke concrete stappen we daarvoor moeten zetten.

In deze brochure komen de kasteeldomei aan bod. Die dragen op een ongeëvenaarde manier bij aan het groene en historische karakter van de streek. het doel is om ze te bewaren, op te knappen en beter toegankelijk te maken. Zo komen ze nog generaties lang ten goede aan de bewoners en bezoekers van 'de groene zes'.

Uitgelicht