Tussen 10 en 15 jaar en actief in je vrije tijd?

Vul even onze bevraging in

Ben je tussen 10 en 15 jaar?

Vul deze 13 vragen in over vrije tijd in Brasschaat!

Vanuit de jeugddienst willen we ons aanbod, de werking van het jeugdhuis HobNob en initiatieven voor en door jongeren beter ondersteunen. Het duurt 10 minuten en er zijn steeds meerdere antwoorden mogelijk.

gratis drankje
Wanneer we 200 unieke, ingevulde formulieren ontvangen, geven we gratis drankjes in HobNob!

Uitgelicht