Tussen 16 en 25 jaar en actief in je vrije tijd?

Vul even onze bevraging in

Ben je tussen 16 en 25 jaar?

Vul deze 20 vragen in over vrije tijd in Brasschaat!

Vanuit de jeugddienst willen we ons aanbod, de werking van het jeugdhuis HobNob en initiatieven voor en door jongeren beter ondersteunen. Het duurt 10 minuten en er zijn steeds meerdere antwoorden mogelijk.

gratis drankje
Wanneer we 200 unieke, ingevulde formulieren ontvangen, worden er gratis vaten gegeven in HobNob!

Uitgelicht