Wat mag en wat mag niet in aanloop naar Allerheiligen

Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen worden enkele maatregelen genomen op de Brasschaatse begraafplaatsen.
 
  • Het opsmukken en reinigen van graven mag tot en met 31 oktober.
  • Het plaatsen van gedenktekens en alle andere grote werkzaamheden zijn niet toegelaten van 26 oktober tot en met 2 november.
  • Gewone werkzaamheden mogen op 3 november  hervat worden.
  • Op 1 en 2 november 2018 zijn alle onderhoudswerken aan graven verboden.
  • Er mogen geen begravingen plaatsvinden van 31 oktober 12 uur tot en met 2 november.
Als je bloembakjes of gedroogde bloemstukken van Allerheiligen/Allerzielen op het graf van je overledene wil behouden, neem ze dan vóór 3 december terug weg.
 
verbod op pesticiden op begraafplaatsen
Op openbaar domein mogen geen pesticiden meer gebruikt worden. Daarom ging de gemeente over tot vergrassing van de begraafplaatsen. Het verbod van pesticiden geldt ook voor burgers op het openbaar domein: onkruidverdelgers en bleekwater mogen niet langer gebruikt worden bij het onderhoud van een graf. Je kan alternatieve, milieuvriendelijke producten in de handel kopen.
 
procedure overgraving
Vanaf eind november 2018 loopt er een procedure om over te gaan tot overgraving van de begravingen in gewone lijn 2006-2007 in volle grond, op het urnenveld of in de columbaria. Dat wil zeggen dat alle graven, nissen in het columbarium of urnenveld aangegaan vanaf 1 januari 2006 tot eind december 2007 administratief ontruimd worden. De zerken worden verwijderd en er wordt overgegaan tot asverstrooiing van de urnen. Deze procedure wordt eind december 2019 afgesloten. Tijdens die periode kan je nog een concessie aankopen. De keuzemogelijkheden kan je terugvinden op www.brasschaat.be of dit formulier.
 
hernieuwen concessie
Op 29 oktober 2018 werd een nieuwe procedure opgestart tot het hernieuwen van grafconcessies die aangekocht werden in 1969. Dat bericht hangt uit op alle begraafplaatsen. De concessiehouders hebben daarvoor tot eind december 2019 de tijd. De procedure hangt uit aan de betrokken graven op de verschillende begraafplaatsen. Het aanvragen van de hernieuwing kan vraag deze dan aan via www.brasschaat.be of dit formulier.
 
Eind december 2018 wordt de procedure voor het hernieuwen van grafconcessies die aangekocht werden in 1968 afgesloten. Dat wil zeggen dat de desbetreffende graven verwijderd worden tenzij de concessie hernieuwd wordt. Neem hiervoor vóór december 2018 contact op met de dienst Begraafplaatsen. De procedure hangt uit aan de betrokken graven op de verschillende begraafplaatsen. Het aanvragen van de hernieuwing kan met volgend formulier.
 
verwaarlozingen van graven
Begin december 2018 wordt de procedure van ‘verwaarlozing’ opgestart. Op de verwaarloosde graven komt dan een bericht te hangen gericht aan de nabestaanden om het graf terug in orde te brengen. Als nabestaande krijg je hier tijd voor tot december 2019. Een graf is verwaarloosd als het continu onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.
 
meer info
dienst Begraafplaatsen | T 03 650 29 30 | begraafplaatsen@brasschaat.be
Let op: maak vooraf eerst een afspraak!

Uitgelicht