antwoord op vragen grensarbeid, sociale zekerheid in NL, ...

Het bureau voor Belgische Zaken organiseert opnieuw een spreekuur in Brasschaat.

Het bureau voor Belgische Zaken SVB is een kenniscentrum op het gebied van alle sociale verzekeringen van Nederland en België en geeft voorlichting over kinderbijslag, ziektekostenregelingen, pensioen(en), ziekte, invaliditeit en werkloosheid. Wat moet je weten en regelen als je grensarbeider bent, wordt óf bent geweest?

  • Hoe zit het als je niet meer werkt?
  • Hoe zijn jouw pensioenrechten geregeld?
  • Hoe zit het als je verhuist naar Nederland óf naar België.
  • Wil je in Nederland gaan studeren?
  • Welke gevolgen heeft dat voor de kinderbijslag?

SVB informeert jou over de sociale zekerheid in je huidige en/of toekomstige situatie!

Zittingen in het gemeentehuis:

  • donderdag 22 februari tussen 14 – 19.30 uur
  • donderdag 26 april tussen 14 – 19.30 uur
  • donderdag 28 juni tussen 14 – 19.30 uur

ENKEL OP AFSPRAAK!
Dat doe je via het bureau voor Belgische Zaken in Breda
T +0031(0)76-5485840  
ntax@svb.nl
tvantilburg@svb.nl

Uitgelicht