de klantvriendelijkste ondernemer

Kies en breng je stem uit!

De gemeente wil de lokale economie in Brasschaat ondersteunen door jaarlijks de prijs "Brasschaats klantvriendelijkste ondernemer" toe te kennen.

Elk jaar worden er 1 gouden en 3 zilveren labels toegekend aan Brasschaatse ondernemers.

procedure
De procedure bestaat uit 3 fasen: recruteringsronde, stemmingsronde en juryronde.
Tijdens de recruteringsronde (3 maanden) draag je kandidaten voor.
In de stemminsronde (2 maanden) kan je online of via een formulier je stem uitbrengen op de genommineerden. Per winkelgebied worden de kandidaten met de meeste stemmen weerhouden.
Het beoordelen van de kandidaten gebeurd dan in de laatste fase. Een mysteryshopper en de jury brengen de ondernemers enkele bezoekjes.

De eindbeslissing wordt genomen door de jury en bevestigd door het college van burgemeester en schepenen.
De winnaar van een gouden label krijgt een begeleidingstraject en een maximum toelage van 2.500 euro.
De winnaars van een zilveren label ontvangen een promotiepakket.

Stem nu!
ONLINE en via het formulier (thuis afdrukken en bezorgen)

 

 

Uitgelicht