diensten kadaster verhuizen

naar Antwerpen

De kantoren van het kadaster bevinden zich niet langer in Brasschaat, Ruiterijschool 3.
Dit kantoor is gefusioneerd met de antenne 105 en bevindt zich voortaan in de Italiëlei 4 bus 10 te 2000 Antwerpen.

meer info
patrick.janssens@minfin.fed.be
T 0257 615 50

Uitgelicht