energielening aan 2%

nog tot eind 2018

De Vlaamse Energielening, waarmee iedereen energiebesparende werken aan zijn woning kan laten uitvoeren, wordt in onze regio al vele jaren door Igean aangeboden. Tussen 2013 en 2017 zijn er meer dan 1.350 leningen afgesloten. Voor gewone inkomens geldt een zeer
voordelige interestvoet van 2% en voor bepaalde bijzondere groepen gaat het zelfs om een renteloze lening (0%). Vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de energielening op een andere leest te schoeien. Ook niet-commerciële instellingen zoals vzw’s, scholen, ziekenhuizen... kunnen een energielening afsluiten aan 1%. Het maximale uitleenbedrag wordt opgetrokken van 10.000 naar 15.000 euro en ook de afbetalingstermijn wordt opgetrokken van 5 naar 8 jaar. Bovendien komen er meer gezinnen in aanmerking voor een renteloze lening, namelijk de mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, de zogenaamde beschermde afnemers en huishoudens met een belastbaar inkomen tot 30.060 euro. Voor hen bedraagt de maximum afbetalingstermijn vanaf nu zelfs 10 jaar.

beperkingen in 2019
Tot 31 december 2018 komt iedereen nog in aanmerking voor een energielening. Vanaf 1 januari 2019 volgen er beperkingen. Alleen de renteloze lening voor de beschermde afnemers en huishoudens met een laag inkomen blijft behouden. De lening aan 1% voor verenigingen blijft
ook nog even bestaan, namelijk tot einde 2019. Energieleningen aan andere particulieren en aan SVK-verhuurders worden vanaf 1 januari 2018 niet meer toegekend.

Wat nu?
Kom je niet in aanmerking voor een renteloze lening en wil je energiebesparende werken aan je woning te laten uitvoeren, vraag dan uiterlijk dit najaar je energielening aan!
Om nog in aanmerking te komen voor de 2% lening moet je dossier bij Igean ingediend worden uiterlijk op vrijdag 7 december 2018. Igean zal dit dossier dan nog registreren voor het jaareinde, waarna de aanvraag verder behandeld wordt.

meer info
Igean energielening
T 03 350 08 25
energielening@igean.be

Uitgelicht