gemeentelijke toelage voor mantelzorg

voor zorgbehoevende 65+ers

Zorgbehoevende 65-plussers die niet permanent in een instelling verblijven, kunnen onder voorwaarden een premie voor mantelzorg ontvangen van de gemeente.

Deze premie bedraagt 125 euro per jaar voor personen met een handicap van minstens 66% (vanaf 7 punten) of 250 euro per jaar voor personen met een handicap van minstens 80% (vanaf 12 punten)

VOORWAARDEN

  • Je bent 65 jaar en woont in Brasschaat;
  • Je hebt een invaliditeit van minstens 66%;
  • Je geniet een de verhoogde tegemoetkoming - voorkeurregeling van het ziekenfonds;
  • Je komt niet in aanmerking voor de mantelzorgpremie van de Vlaamse zorgverzekering;
  • het netto belastbaar inkomen (inkomstenjaar 2015) van jou en je eventueel samenwonende partner mag niet hoger zijn dan 26.320,00 euro.

meer info
dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen | Van Hemelrijcklei 90 | T 03 650 25 92/91
sociale.dienst@brasschaat.be.
Maak vooraf best een afspraak!

 

Uitgelicht