gewijzigde parkeerverordening

meer functiewijzigingen worden vergunningsplichtig

Let op!
Wijzig je je pand van functie in de winkelcentra?
Bv: van kantoorruimte naar detailhandel, van detailhandel naar horeca,...
Houd er dan rekening mee dat de gemeentelijke parkeerverordening gewijzigd is.

Winkelcentra in Brasschaat zijn: 

  • Kapelsesteenweg van huisnummer 292 tot en met huisnummer 490,
  • Bredabaan tussen de Zegersdreef/Hemelakkers en de Prins Kavellei/de Borrekenslei,
  • Bredabaan vanaf huisnummer 889 tot aan de Sint Jobsesteenweg,
  • Bredabaan vanaf huisnummer 714 tot aan de Nieuwpoortlei.

meer info

parkeerverordening

 

plan parkeerverordening
 

Uitgelicht