Gezocht: uitbater voor Hemelhoeve

Eerder dit jaar lanceerde het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (AGB) in opdracht van de gemeente Brasschaat een oproep tot uitbating van de leegstaande Hemelhoeve. Er werd echter geen geschikte kandidaat gevonden en dus besliste de gemeente terug een nieuwe bevraging te organiseren.

De Hemelhoeve is een sfeervol en karakteristiek pand met groot terras en conciërgewoning gelegen midden in het groen aan de rand van het gemeentepark.

Met de komst van een nieuwe uitbater kan het opnieuw ingericht worden als een laagdrempelige horecazaak, gericht op de recreatieve (occasionele) parkgebruiker en de bezoeker van het cultuurcentrum.

Alle nuttige en praktische informatie vind je terug in het bevragingsdossier dat je hier kan downloaden.

het selectieproces

Het AGB wil iedereen de kans geven een solide en gemotiveerd voorstel in te dienen. De procedure omvat verscheidene dialooggesprekken met de kandidaat. Op basis van een concreet voorstel van de kandidaat vindt een eerste selectie plaats. Na ontvangst van een Best and Final Offer wordt de concessie aan 1 kandidaat toegewezen.

De procedure bestaat uit onderstaande stappen:

  • eerste helft september 2018: dialooggesprekken
  • uiterlijk 30 november 2018 om 11 uur: ontvangst van de kandidatuurstellingen
  • beoordeling van uitsluitingsgronden
  • vanaf begin december 2018: onderhandelingsronden
  • uiterlijk 14 december 2018: best and final offer
  • eind december 2018 – januari 2019: toewijzing en contractvorming met geselecteerde partij

Stel je kandidatuur door dit formulier in te vullen en terug te bezorgen uiterlijk vrijdag 30 november 2018 om 11 uur per e-mail aan pascale@valuepartners.be. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

meer info

Value Partners nv | Pascale Van Den Eynde | gsm 0476 363 200

Uitgelicht