het Vlaams Jeugd Parlement

Iets voor jou?

jeugdparlement


Sinds 2013 organiseert het Vlaams Jeugd Parlement (VJP) jaarlijks een simulatie van het reilen en zeilen op het Vlaamse politieke niveau. Gedurende vier dagen bieden wij 120 jongeren tussen 17 en 27 uit alle uithoeken van Vlaanderen de kans om zich in het Vlaams Parlement te verdiepen in vier centrale maatschappelijke vraagstukken en zo kennis te maken met de democratie in al zijn facetten.
Het Vlaams jeugdparlement beoogt twee centrale doelstellingen. Een eerste doelstelling is een educatieve doelstelling. We willen jongeren de nodige kennis bijbrengen over de werking van de democratie in ons land.

Een tweede centrale doelstelling is een maatschappelijk doelstelling. We leren jongeren dat hun mening ertoe doet. We leren hen geïnformeerde standpunten innemen en deze helder en respectvol communiceren. We leren hen om op een constructieve manier tegenstellingen te overbruggen. Want, ondanks alle doemberichten en noodkreten die met de regelmaat van de klok de pers halen, geloven wij ten zeerste dat Vlaamse jongeren over heel wat politieke interesse beschikken.

Talloze nieuwe jongerenprojecten die vallen binnen de innoverende participatieve democratie tonen dit aan.

jeugdparlement

Uitgelicht