infoavond: van leegstand naar opbrengst

op woensdag 13 juni om 19 uur

Een gebouw of woning wordt door de gemeente als leegstand beschouwd als het langer dan twaalf maanden aaneensluitend niet bewoond werd. Leegstaande gebouwen of woningen zorgen voor een verloedering van de omgeving, ze verminderen in waarde en als eigenaar loop je huurgelden mis. Op woensdag 13 juni organiseert de gemeente om 19 u een infoavond in zaal theater Hemelhoeve (Azalealaan 1) om je verder in te lichten hierover.
Als je woning te lang leegstaat betaal je een boete.

Wanneer je woning langer dan twaalf maanden aaneensluitend niet bewoond is, wordt een administratieve akte opgemaakt, die wordt opgestuurd naar de eigenaar van de woning. Na ontvangst heeft hij of zij 30 dagen de tijd om een beroepschrift in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. Als hij niet in beroep gaat of het beroep wordt ontvankelijk verklaard, krijgt de eigenaar een boete van 1500 euro na één jaar inventarisatie. Dit bedrag wordt elk bijkomend jaar hoger!

Wat kan je doen?
Na het opmaken van de administratieve akte (vaststelling leegstand) kan je een vrijstelling van leegstand heffing aanvragen. Een vrijstelling kan toegestaan worden bij renovatie, aankoop, ramp, onteigening, gerechtelijke procedure, opnamen in het rusthuis…
De bewijsstukken moet je binnenbrengen in het gemeentehuis.
Maar wist je ook dat je een maatschappelijk steentje kan bijdragen door de leegstaande woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor?

sociaal verhuren: een win-win situatie
Het is niet verstandig om je woning te laten leegstaan en je hebt ongetwijfeld gehoord van de ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. Je kan dit prangende probleem mee helpen oplossen door de woning te verhuren via het sociaal verhuurkantoor Het Sas.
SVK het Sas huurt jouw woning en verhuurt ze op haar beurt door aan een woningzoekende op de wachtlijst. Er worden dus twee contracten op gemaakt: een huurcontract met jou als eigenaar en een onderverhuurcontract met de huurder. Daarnaast worden de administratieve taken, de controle van de betalingen en het toezicht op het onderhouden van de woning volledig door het SVK geregeld.

Wat zijn de voordelen voor de eigenaars?

  • een stipte en gegarandeerde betaling van de huur, ook als je woning tijdelijk niet bewoond is
  • een degelijke verzekering tegen brand en andere schade
  • overname van alle administratieve taken
  • wettelijke en juridische garanties
  • een maatschappelijk werker, die toekijkt op het onderhoud van je woning
  • indien je nog aanpassingen moet doen om je huurwoning conform te maken, heb je recht op premies (dit is niet het geval indien je verhuurt op de private huurmarkt).

Wat wordt van de eigenaar verwacht?

  • je gaat akkoord met een eerlijke huurprijs
  • de woning is in goede staat en conform (voldoet aan de minimale vereisten van de Vlaamse Wooncode).

meer info
dienst ruimte en wonen | T 03 650 02 78 | woonloket@brasschaat.be

Uitgelicht