inschrijvingen schooljaar 2018-2019

gemeentelijke basisscholen

Vanaf 1 maart 2018 kan je je kind inschrijven in de gemeentelijke scholen Gibo Driehoek, Gibo Heide, Giko Kaart en Gilo de Kaart. Maak hiervoor een afspraak met de schooldirectie.

Heeft je kind een broer of zus die al in dezelfde school ingeschreven is, dan krijgt het voorrang. Je maakt dan zeker een afspraak met de directeur tussen 26 januari en 9 februari 2018 om je kind(eren) onmiddellijk in te schrijven. Doe je dit niet vóór 9 februari 2018, vervalt de voorrang! Schrijf je zeker ook in voor de leerjaren die in eerste instantie volzet zijn. Het is altijd mogelijk dat er een plaatsje vrij komt! Meld je zeker ook aan voor de leerjaren die in eerste instantie volzet worden verklaard. Het is altijd mogelijk dat er een plaatsje vrij komt!

Gibo Mariaburg uitzondering op de regel
Het aantal vrije plaatsen in Gibo Mariaburg is de voorbije jaren vaak kleiner gebleken dan het aantal aanvragen. Daarom voeren we een nieuw voorrangscriterium in: de afstand van woonst tot school. Vul de aanmeldingsfiche in tussen 5 februari (vanaf 12 uur) en 23 februari (tot 12 uur) op ww.gibomariaburg.be 
Na de aanmeldingsperiode wordt de rangorde bepaald op basis van het nieuwe voorrangscriterium. Tussen 27 februari en 2 maart 2018 word je van deze rangorde en al dan niet gunstige toewijzing op de hoogte gebracht. Bij een gunstige rangschikking maak je tussen 5 maart en 23 maart 2018 (tot 16 uur) een afspraak met de directie om je kind(eren) definitief in te schrijven. Schrijf je je kind(eren) niet in vóór 23 maart (tot 16 uur) dan vervalt je gunstige rangschikking. Vanaf 16 april 2018 kan er alsnog vrij ingeschreven worden op de nog beschikbare plaatsen.

Broers en zussen van kinderen die reeds schoollopen in Gibo Mariaburg krijgen voorrang. Aanmelden is dan niet nodig. Je maakt dan wel best een afspraak met de directeur tussen 15 januari en 31 januari 2018 om je kind(eren) onmiddellijk in te schrijven. Doe je dit niet vóór 31 januari 2018, vervalt je voorrang en moet je de procedure van aanmelden alsnog volgen. 

indicator- en niet-indicatorleerlingen
Omdat de overheid wil dat elke school een afspiegeling is van de buurt waarin ze ligt, geven de scholen voortaan ook voorrang aan indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of een lid van het gezin het vorige schooljaar een schooltoelage ontvangen heeft. 

De bedoeling hiervan is om in een school een goede sociale mix te krijgen. In elke school zijn er voor indicatorleerlingen een aantal plaatsen voorbehouden, het juiste aantal wordt bekendgemaakt via de website van elke school.

Na de voorrangsperiode wordt een aangepast overzicht van de beschikbare plaatsen op de website van de gemeente en de scholen geplaatst.

inschrijvingen 18-19

gemeentelijke scholen

 

Uitgelicht