omgevingsvergunning vervangt bouw- en milieuvergunning

Sinds 1 januari 2018 houden de huidige bouw- en milieuvergunningen op te bestaan. Ze worden vervangen door één omgevingsvergunning. Voor de aanvraag van die vergunning kan je voortaan alleen nog terecht op het omgevingsloket.

Reeds ingediende stedenbouwkundige dossiers, kan je nog wel raadplegen en verder behandelen via het vroegere DBA-loket. Wanneer je je DBA (digitale bouwaanvraag) nog voor 1 januari indiende en het wordt na 1 januari onvolledig of onontvankelijk verklaard, dan moet je het dossier opnieuw aanmaken in het nieuwe omgevingsloket. Dit omwille van de nieuwe EPB-regelgeving (energieprestatieregelgeving) die vanaf 1 januari 2018 van kracht wordt.


Wat betekenen deze veranderingen voor jou als burger?

 • Je doet je aanvraag bij voorkeur online via het omgevingsloket. Papieren aanvragen worden op de dienst ruimtelijke ordening gedigitaliseerd. Ook de opvolging en afhandeling gebeurt digitaal.
 • Bouwplannen, foto's, formulieren... kunnen online eenvoudig geupload worden. Je kan te allen tijde de stand van zaken van je dossier online volgen.
 • Via de snelinvoer kan je eenvoudige aanvragen (tuinhuis zetten, zonnepanelen plaatsen...) heel gemakkelijk digitaal invoeren.
 • Voor een aantal projecten ben je niet verplicht beroep te doen op een architect.


Wat betekenen deze veranderingen voor architecten, landmeters, studiebureaus... ?

Voor professionelen verandert er niets. Zij zijn al sinds 23 februari 2017 verplicht het omgevingsloket te gebruiken voor het indienen van projecten, ongeacht het niveau van de aanvraag: Vlaams, provinciaal of gemeentelijk.


Wat kan je aanvragen via het omgevingsloket?

 • omgevingsvergunning 
 • melding
 • nieuwe verkaveling
 • bijstelling bestaande verkaveling
 • ingedeelde inrichting of activiteit
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van inrichtingen
 • verzoek tot bijstelling milieuvoorwaarden
 • afwijking milieuvoorwaarden
 • omzetting milieuvergunning
 • stopzetting of verval van vergunning van een ingedeelde inrichting
 • schorsing en opheffing van vergunning van een ingedeelde inrichting

 

Uitgelicht

ruimtelijke ordening en woonbeleid

gemeentehuis
T 03 650 02 50
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Maak steeds een afspraak

op afspraak