onderzoek rond sociaal-culturele verschuivingen

door Statistiek Vlaanderen

Brasschaat maakt dit jaar deel uit van de steden en gemeenten waar een steekproef wordt gehouden door Statistiek Vlaanderen. Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen. Dit jaar zijn er onder meer vragen over mediagebruik, houding ten opzichte van personen met een handicap, vertrouwen in de overheid, toekomstverwachtingen en zo meer. 

De gekozen personen van 18 jaar en ouder krijgen op voorhand een brief en een folder. De interviews aan huis gebeuren door interviewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuven. De interviewers zijn door ons opgeleid om het onderzoek op een correcte manier te laten verlopen. De eerste brieven worden vanaf 14 maart 2018 verstuurd en het onderzoek loopt tot eind juni-begin juli 2018. Wanneer de interviewers juist langskomen in Brasschaat hangt af van hun eigen planning en de afspraken die ze kunnen maken.

Uitgelicht