ontwerpbeheerplan bomenpatrimonium

Brasschaat is 34.000 bomen rijk.

Voor de circa 34 000 laanbomen in onze gemeente werd een natuurbeheerplan opgemaakt dat de visie en de maatregelen bepaalt voor het beheer van de bomen in de komende 24 jaar.
In het beheerplan wordt de actuele waarde van de laanbomen geanalyseerd met betrekking tot de natuurwaarde en tot de waarde voor de maatschappij (zogenaamde ecosysteemdiensten).
Vanuit deze waardebepaling wordt een visie en werkwijze opgebouwd, die het behoud en de ontwikkeling van dit bijzondere patrimonium vooropstelt.

Het beheerplan ligt van 20 oktober 2018 tot en met 20 november 2018 ter inzage tijdens de kantooruren in de kantoren van het Agentschap voor Natuur en Bos te Antwerpen,
Lange Kievitstraat 111-113, en tijdens de kantooruren in de kantoren van het gemeentehuis, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat.

Tot en met 20 november 2018 kunnen eventuele opmerkingen of bezwaarschriften gericht worden aan het
Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen, of via email: aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be

Uitgelicht