openbaar onderzoek RUP Rozenhoeve

17 maart tem 15 mei

RUP Rozenhoeve

In zitting van de gemeenteraad van 30 januari 2017 is het ruimtelijk uitvoeringsplan “Rozenhoeve” definitief vastgesteld.

Er werd echter een administratieve fout gemaakt betreffende de duur van het openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek heeft plaatsgevonden van 16 november 2016 tot en met 13 januari 2017, namelijk 59 kalenderdagen en geen 60 dagen zoals decretaal bepaald. Het openbaar onderzoek vormt een substantiële vormvereiste. Procedurefouten inzake het openbaar onderzoek kunnen bij de Raad van State tot een vernietiging van het RUP leiden. Als gevolg van deze procedurefout en een officiële klacht is de definitieve vaststelling van het RUP ingetrokken in gemeenteraadzitting van 14 maart 2017. In dezelfde zitting is het RUP voorlopige vastgesteld. Er wordt een nieuw openbaar onderzoek opgestart waarna de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan “Rozenhoeve” definitief kan vaststellen.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 17 maart 2017 tot en met 15 mei 2017. Het RUP is digitaal te raadplegen of kan na afspraak ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening.

Bezwaren en opmerkingen dienen binnen de termijn van het openbaar onderzoek overgemaakt te worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Bredabaan 182 te 2930 Brasschaat.  

Documenten:

meer info
Dienst ruimtelijke ordening | T 03 650 02 50 
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Uitgelicht