publieksraadpleging BNIP VLS Jules Servaes

van 5/11 tot 4/12

Van 5 november 2018 tot 4 december 2018 organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over de nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) van VLS Jules Servaes. Als inwoner van Brasschaat kan je de ontwerpteksten raadplegen en jouw opmerkingen formuleren.

VLS Jules Servaes is een Sevesobedrijf. Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Onder gevaarlijke stoffen verstaan we alle stoffen die ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer informatie hierover vind je op www.seveso.be.

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 5 november 2018 tot 4 december 2018. Een afspraak maken kan telefonisch via T 03 204 03 60 of via mail noodplanning@fdgantwerpen.be.

Als je opmerkingen, vragen of adviezen hebt bij de ontwerptekst, kan je die doorgeven aan de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur. Je ontvangt daarvoor ter plaatse een invulformulier.

Het ingevulde formulier kan je persoonlijk overhandigen op de locatie van de raadpleging, of je kan het achteraf opsturen per e-mail (noodplanning@fdgantwerpen.be) of per post (FOD Binnenlandse Zaken – Federale Dienst Noodplanning – Italiëlei 4 bus 16 – 2000 Antwerpen). De Federale Dienst Noodplanning moet uw formulier ten laatste ontvangen voor 15 januari 2019.

meer info
dienst noodplanning | T 03 204 03 60 | noodplanning@fdgantwerpen.be.

Uitgelicht