ruiming van waterlopen gestart

tussen 15 september en 14 februari

Woekerende planten of zwerfvuil in een waterloop, verstopte vuilroosters, een oeververzakking, … allemaal factoren die de vlotte doorstroming van het water in gedrang kunnen brengen en tot opstopping of overstroming leiden.

De provincie Antwerpen zorgt ervoor dat het water zijn weg vindt bínnen de onbevaarbare waterlopen in haar gemeenten. Daarom worden de meeste provinciale waterlopen dan ook minstens 1x per jaar geruimd. Dat gebeurt met de hand of machinaal, in de periode tussen 15 september en 14 februari.

Als buur van een waterloop moet je voldoende afstand tot de waterloop houden voor grondbewerkingen (1m) of constructies (5m). Je dient ook doorgang te verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken. Hier wordt steeds strenger op toegekeken. Zie je iets dat niet thuishoort in een provinciale waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, aarzel dan niet om dat te signaleren via www.meldpuntwaterlopen.be. De provincie volgt je melding dan zo snel mogelijk op.

Wie wil weten over welke waterlopen het gaat, wat het onderhoud inhoudt en welke technieken er gebruikt worden, kan terecht op www.provincieantwerpen.be/waterlopen. Op het geoloket Waterlopen kan je opzoeken hoe de waterloop in je buurt beheerd wordt.

Uitgelicht