slibruiming Antitankgracht

vanaf 5 november

Vanaf begin november start de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met slibruimingswerken op de Antitankgracht, gedeeltelijk op Brasschaats grondgebied.

De antitankgracht tussen het kanaal Dessel-Schoten (Schotense Vaart) en de Miksebaan is sterk aangeslibd. Tussen het kanaal en de E19 is het slib bovendien verontreinigd met zware metalen, PAK’s en minerale olie. Met de slibruiming werken we de historische verontreiniging hier definitief weg. Tussen E19 en Miksebaan zitten dan weer veel draadalgen in het water. Door de voedingsrijke sliblaag weg te halen, voorkomen we nieuwe aangroei ervan. Andere waterplanten kunnen zich daardoor opnieuw vestigen.

9 500 m³ slib
In totaal ruimen we ongeveer 9 500 m³ slib. Daaraan hangt een prijskaartje van ongeveer 480.000 euro. De werken nemen ongeveer 120 werkdagen in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werken wordt het fietspad langs de Antitankgracht deels afgesloten.

overige maatregelen
Met de ruiming werkt VMM verder aan een betere waterkwaliteit en de ecologische toestand van de Antitankgracht. Het doel is betere levenskansen voor waterplanten en vissen te creëren. In 2018 kapten we om dezelfde reden ook bomen tussen Miksebaan en autosnelweg om de lichtinval te vergroten. Dat is belangrijk voor het herstel van waterplanten en insecten. Met deze maatregelen voert de VMM het landschapsbeheerplan voor deze beschermde waterloop uit.

De voorbije jaren werd al slib geruimd langs de Antitankgracht in Stabroek, Schilde, Kapellen en Brecht. De ecologische en landschappelijke waarde neemt in de jaren daarna steeds sterk toe.

meer info
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
www.vmm.be

 

De Antitankgracht is een aftakking van het Albertkanaal en maakt een bocht ten noordoosten van Antwerpen tot in het havengebied. Deze waterloop werd in 1939 als verdedigingslinie voor de Tweede Wereldoorlog uitgegraven. De waterloop is in totaal 33 km lang en heeft een belangrijke landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarde. 

antitankgracht

bron: VMM

Uitgelicht