verdienstelijke inwoners of verenigingen gezocht

tweejaarlijkse prijs

Brasschaat reikt tweejaarlijks de prijs van verdienstelijke inwoner of vereniging uit. Aan de toekenning is geen geldprijs verbonden. Het is een publieke erkenning voor de inzet van een inwoner of vereniging ten dienste van ons allemaal. De laureaat ontvangt een authentiek kunstwerk van de hand van Mon Van den Broeck uit de wijk Mariaburg.

Eender welke Brasschatenaar komt in aanmerking voor de erkenning, als hij of zij tenminste door een Brasschaatse organisatie voorgedragen wordt. Individuele kandidaatstellingen komen niet in aanmerking. Kandidaten wonen in Brasschaat of de zetel van de voorgedragen vereniging is in de gemeente gevestigd.

De prijs wordt toegekend voor bijzondere prestaties op cultureel, sportief, artistiek, sociaal, economisch of technisch vlak die bovendien bijdragen aan de uitstraling van Brasschaat.
Nominaties richt je schriftelijk onder gesloten omslag het gemeentebestuur (t.a.v. gemeentesecretaris), Bredabaan 182, 2930 Brasschaat.

De nominatie van de persoon of vereniging moet duidelijk gemotiveerd zijn en kan ingezonden worden tot en met 30 april.

Raadpleeg het reglement.

meer info
cultuurcentrum | T 03 650 03 40

Uitgelicht