wielerwedstrijd en kermisweekend Maria-ter-Heide

van 10 tot 14 augustus

Naar aanleiding van het kermisweekend in Maria-ter-Heide vanaf vrijdag 10 tot en met 14 augustus worden er een aantal begeleidende maatregelen genomen. Deze zullen verkeershinder met zich meebrengen en situeren zich hoofdzakelijk op 14 augustus tussen 13 en 24 uur.
Er wordt een parkeerverbod en een verbod om tegen de richting van de wedstrijd in te rijden ingesteld.

verkeersvrije straten en stilstaan- en parkeerverbod
stratenoverzicht

 

Op het grondplan krijg je een overzicht van het wedstrijdparcours. Dit betreft een OPEN parcours. Er is dus toegang mogelijk, maar enkel meegaand verkeer is toegelaten.

wedstrijdparcours

 

De kruispunten Zegelei/Luiklei, Prins Marie-Josélei/Luiklei, Wipstraat/Bredabaan, Claesstraat/Bredabaan, Hanoteaulei/Bredabaan en Kantienlei/Bredabaan worden volledig afgesloten.

officierenwijk
1. Bierwerstlei, Hanoteaulei, kantienlei, ea zijn enkel bereikbaar via de in en uit Brechtsebaan-Bredabaan-Kapellei. Meld je aan bij de aanwezige seingevers. Zij begeleiden je bij het oversteken van de Bredabaan.
2. Zegelei is bereikbaar via in en uit via Bredabaan/Zegelei.

dienstencentrum Maria-ter-Heidehove
De parkings liggend aan de Eikendreef worden volledig afgesloten langsheen de Eikendreef. Het dienstencentrum en aangrenzende parkings zijn bereikbaar via de parallellweg met in- en uitrit voor de Eikendreef.

Op dinsdag 14 augustus vanaf 13.30 tot 21 uur wordt het eenrichtingsverkeer aangehouden. Naast de inzet van politiemedewerkers, worden signaalgevers voorzien. Deze signaalgevers zijn gemachtigd om het verkeer stil te leggen. De weggebruikers zijn verplicht hun richtlijnen op te volgen. Het negeren van deze richtlijnen betreft een verkeersinbreuk. Een signaalgever is te herkennen aan de Belgische driekleur armband en is drager van een verkeersbord C3.

meer info
lokale politie | T 03 650 35 00.

Uitgelicht