openbare onderzoeken

Wil je meer informatie over een lopend openbaar onderzoek,
maak dan eerst een afspraak via onderstaande knop.

op afspraak


LOPENDE ONDERZOEKEN

omgevingsvergunning

in te kijken na afspraak bij de dienst ruimtelijke ordening

Green Point Supplies bvba heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning betreffende stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van een ingedeelde inrichting klasse1. Kort omschreven gaat het over het verbouwen en exploiteren van een CNG-tankstation op het adres Ruiterijschool 12 en dit op de kadastraal perceel van en te 2930 Brasschaat, 1ste afdeling, sectie B, perceel 231C2. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Bestendige Deputatie. Hierbij kan u terecht voor meer info. Het openbaar onderzoek loopt    van 4 december 2017 tot 2 januari 2018. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket. https://www.omgevingsloket.be                                                 

  De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen:  het vervangen van een Fast-fill CNG-tankunit op een andere locatie op het perceel De aanvraag betreft het exploiteren van een tankstation met CNG, als volgt:  compressor van 42 kW (16.3.2.1.b);  opslag van 4.480 liter aardgas in cilinders (17.1.2.2.2.); een verdeelinstallatie op aardgas met 2 verdeelslangen (16.9.e); Rubricering volgens aanvrager: 16.9.e - 17.1.2.2.2 - 16.3.2.1.b; De vergunning wordt gevraagd voor een termijn van onbepaalde duur

 

ruimtelijke uitvoeringsplannen

te raadplegen via de website of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening

 • RUP "Oude Gracht" - van 20 oktober 2017 tot 18 december 2017.

  De Gemeente Brasschaat organiseert een openbaar onderzoek over het RUP “Oude Gracht”, dat voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in de zitting van 25 september 2017. 
  Het ruimtelijk uitvoeringsplan “Oude Gracht” werd in samenwerking met de gemeente Kapellen opgemaakt. Het doel van het RUP is om het ankerlandschap (dat over de gemeente Brasschaat en Kapellen doorloopt) in zijn kwaliteit te behouden en te versterken.
  Eveneens worden er basisrechten toegekend aan de bestaande zonevreemde woningen in dit ankerlandschap.

  De personen die bezwaren of opmerkingen hebben tegen de definitieve vaststelling van dit ruimtelijke uitvoeringsplan worden verzocht deze schriftelijk toe te sturen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Bredabaan 182 te Brasschaat, binnen de termijn van het openbaar onderzoek. 
  Je kan de documenten inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening op afspraak of online.

milieudossiers

in te kijken na afspraak op de milieudienst

analoge bouwdossiers

in te kijken na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening

 • het vormen van 2 loten voor vrijstaande bebouwing door de heer Frans Rombaut (Kerkplaats 46 bus 6, 2990 Wuustwezel) - Hensbergelei 2 - van 19 oktober 2017 tot 17 november 2017.


digitale bouwdossiers

te raadplegen op de website: https://www.omgevingsloket.be of na afspraak op de dienst ruimtelijke ordening

 • het bouwen van een ééngezinswoning met bijgebouw door mevrouw Giel Vorselmans (Korte Klarenstraat 9B bus 25, 2000 Antwerpen) - Ternincklei 31 - van 9 november 2017 tot 8 december 2017.
 • het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning door de heer Luc Leemans ( de Prolistraat 46B, 2930 Brasschaat) - Leemputweg 36 - van 9 november 2017 tot 8 december 2017.
 • het verbouwen van de woning en het slopen van de aanbouwen door Bridges (Gravendreef 9 bus 6, 9120 Beveren) - Lage Kaart 292 - van 9 november 2017 tot 8 december 2017.
 • het wijzigen van de perceelsgrenzen, de bouwzone en de verkavelingsvoorschriften door de heer en mevrouw Verheyen-Peeters, Bulinckx-De Schepper, Van Tilburg-Bryndoncx, Peeraerts-DeWolf, de heer Goeman en mevrouw Van Den Wijngaert, De Ryck en De Cleer (Sionkloosterlaan 26, 2930 Brasschaat - Langestraat 1A, 1B, 3A, 3B en Hoge Kaart 137, 139A, 139B en 141 - van 9 november 2017 tot 8 december 2017.
 • het renoveren van een eengezinswoning door Hepidosa ( Hemelakkers 14, 2930 Brasschaat) - Hemelakkers 12 - van 9 november 2017 tot 8 december 2017.
 • het verbouwen van een woning door de heer Christophe De Smit ( Marialei 38 bus 2, 2018 Antwerpen) - Rustoordlei 51 - van 9 november 2017 tot 8 december 2017.
 • het verlengen van tijdelijke gebruiksduur van een modulaire schoolunit door Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen ( Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen) - Dullingen 46 - van 9 november 2017 tot 8 december 2017.
 • het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 3 eengezinswoningen met carport door Ager Group ( Italiëlei 112, 2000 Antwerpen) - Hoge Kaart 210 - van 23 november 2017 tot 22 december 2017.
 • het slopen van de aanbouwen en het vergroten van de woning op het gelijkvloers en de verdieping door Mariaburght Vastgoed (Bist 27 bus 2, 2180 Antwerpen) - Max Hermanlei 145 - van 23 november 2017 tot 22 december 2017.
 • het bouwen van een vrijstaande garage door mevrouw Sharon Stuyck (Fortsebaan 45, 2930 Brasschaat) - Fortsebaan 45 - van 30 november 2017 tot 29 december 2017.
 • het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van 8 appartementen en 2 handelsruimtes door De Beenhouder Architecten (Straatsburgdok-Noordkaai 3 bus A, 2030 Antwerpen) - Van Hemelrijcklei 1, Bredabaan 362 - van 14 december 2017 tot 12 januari 2018.

 • het bouwen van 17 sociale koopwoningen en het aanleggen van de wegenis door Sociale Bouw-en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen ( Gijsbrecht Van Deurnelaan 22, 2100 Antwerpen) - Nieuwe Heide zn - 2de openbaar onderzoek van 23 november 2017 tot 22 december 2017. 
  Binnen onderhavig dossier werd een openbaar onderzoek gevoerd van 28 september 2017 tot 27 oktober 2017 Tijdens de consultatie van het dossier dat ter inzage dient te worden gehouden is opgemerkt dat de archeologienota niet fysiek ter beschikking was.De nota was wel onrechtstreeks raadpleegbaar via het betreffende geoloket en via de in de briefwisseling vermelde internetlink. Gelet op de recent gewijzigde wetgeving omtrent de invoering van de archeologienota werd hiervoor contact genomen met de toezichthoudende overheid teneinde een standpunt te krijgen over de al dan niet verplichte aanwezigheid van de fysieke (bekrachtigde) archeologienota.  Het wetgevend kader geeft hierover geen duidelijk uitsluitsel waardoor ook geen éénduidig standpunt inzake deze nieuwe problematiek wordt ingenomen.  Gelet op het feit dat de opmaak van een archeologienota tot de verantwoordelijkheid van de aanvrager behoort lijkt in afwachting van een duidelijker wetgevend kader het dan ook het meest sluitend te zijn om dit stuk te beschouwen als een onderdeel van het aanvraagdossier en bijgevolg een dossierstuk dat mee consulteerbaar dient te zijn tijdens het openbaar onderzoek. In het kader van het rechtszekerheidbeginsel is deze interpretatie het meest sluitende en derhalve wordt voorgesteld om het openbaar onderzoek opnieuw in te stellen.

 • het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning door de heer Tom Bernard Odul (Kapelsesteenweg zn, 2180 Antwerpen) - Jacobuslei 110 - van 14 december 2017 tot 12 januari 2018.

 • het verbouwen van de halfopen eengezinswoning door mevrouw Thalia Swysen ( de Burletheide 59, 2930 Brasschaat) - de Burletheide 59 - van 14 december 2017 tot 12 januari 2018.

 • het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning door de heer Frederic Vermeiren (Brechtsebaan 104, 2900 Schoten) - Hoge Kaart 105 - van 14 december 2017 tot 12 januari 2018.

Uitgelicht

milieudienst

gemeentehuis
T 03 650 02 50
milieudienst@brasschaat.be

Maak steeds een afspraak

Op afspraak

ruimtelijke ordening en woonbeleid

gemeentehuis
T 03 650 02 50
ruimtelijkeordening@brasschaat.be

Maak steeds een afspraak

op afspraak