openbaar onderzoek over een project-MER: grondwaterwinning Brasschaat

van 9 november 2018 tot en met 9 december 2018

PROJECTBESCHRIJVING
Dit project  is een hervergunningsaanvraag voor de bestaande grondwaterwinning van Pidpa, gelegen te Brasschaat, Miksebaan 291. De bestaande grondwaterwinning is vergund voor het exploiteren van 25 watervangputten en voor een maximaal debiet van 19.400 m³/dag en 5.500.000 m³/jaar tot 2021. De geplande jaarlijkse hoeveelheid op te pompen grondwater (na hervergunning) bedraagt maximaal 5.500.000 m³. Het aangevraagd te vergunnen dagdebiet wijzigt niet en bedraagt maximaal 19.400 m²/dag. Het opgepompt grondwater wordt gezuiverd in het waterproductiecentrum van Brasschaat. De hervergunning omvat tevens de hervergunning van het waterproductiecentrum.

De aanmelding met verzoek tot scopingadvies voor het project-MER werd ingediend op 19 september 2018 bij de dienst MER.
De aanmelding kan je bekijken via deze link of via de website www.mervlaanderen.be, ga hiervoor naar de dossierdatabank en vul bij PR-MER het nummer 3126 in. Inkijken kan na afspraak bij de dienst ruimte en wonen, bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer te Brussel.

Tot en met 9 december 2018 kan je jouw opmerkingen bezorgen aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of per e-mail aan mer@vlaanderen.be .

meer info
www.mervlaanderen.be  of bel gratis het nummer 1700.

Uitgelicht