PWA

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Brasschaat vzw
Van Hemelrijcklei 90
2930 Brasschaat
T 03 653 14 26
pwa.brasschaat@gmail.com

open
dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur

Voor wie?

 • privé-personen
 • scholen
 • lokale overheden
 • vzw's of andere niet-commerciële verenigingen

Wat kunnen we aanbieden?

 • kleine klussen in huis
 • tuinonderhoud (opgelet: niet iedereen komt hiervoor in aanmerking)
 • kinderopvang, toezicht op speelplaats en refter
 • begeleiding van zieken of bejaarden
 • administratieve hulp
 • ...

Door wie?

 • personen die al een bepaalde periode een werkloosheidsuitkering krijgen
 • personen die recht hebben op een leefloon

 

Uitgelicht