Miksebaan hoek Sint Jobsesteenweg - beurtelings verkeer

Voor het uitvoeren van herstellingswerken aan de wegenis zal tussen 12 maart en 23 maart 2018 beurtelings verkeer ingesteld worden op de Miksebaan ter hoogte van de hoek met Sint Jobsesteenweg 76.
Het verkeer op Sint Jobsesteenweg wordt door de werken niet gehinderd.

 

Uitgelicht

planologie - inname openbaar domein

gemeentehuis
T 03 650 02 08
innamesopenbaardomein@brasschaat.be

open

ma, wo en vr
08.30 - 12.00
14.00 - 16.00

di
08.30 - 12.00