Voshollei - Vosholdal: wegen- en rioleringswerken

Naar aanleiding van de toekomstige werken in de Voshollei en Vosholdal werd op 21 juni een infovergadering georganiseerd voor de bewoners van desbetreffende straten. Op 26 september werd een opvolgende twee infovergadering georganiseerd.

De presentatie omvatte volgende items:

  1. Pidpa: drinkwater en rioleringsbeheer, het nut van het gescheiden afvoeren van DWA (droogweerafvoer) en RWA (regenwaterafvoer)
  2. Infrabo: het studiebureau geeft een uiteenzetting van de beoogde realisatie. Het aanleggen van open grachten voor RWA, 2 vrijliggende enkelrichting fietspaden in asfalt en de rijbaan in asfalt
  3. Bureau Notermans: afkoppelingsdeskundige

Hieronder kunt het verslag en enkele presentaties terugvinden.

Presentaties en documentatie:

Extra info rond (externe links):

Uitgelicht