Voshollei - Vosholdal: wegen- en rioleringswerken

Naar aanleiding van de toekomstige werken in de Voshollei en Vosholdal werd op 21 juni een infovergadering georganiseerd voor de bewoners van desbetreffende straten.

De presentatie omvatte volgende items:

  1. Pidpa: drinkwater en rioleringsbeheer, het nut van het gescheiden afvoeren van DWA (droogweerafvoer) en RWA (regenwaterafvoer)
  2. Infrabo: het studiebureau geeft een uiteenzetting van de beoogde realisatie. Het aanleggen van open grachten voor RWA, 2 vrijliggende enkelrichting fietspaden in asfalt en de rijbaan in asfalt
  3. Bureau Notermans: afkoppelingsdeskundige

Hieronder kunt het verslag en enkele presentaties terugvinden.

Presentaties en documentatie:

Extra info rond (externe links):

Uitgelicht