heraanleg Ternincklei

De straat krijgt een nieuwe riolering en wordt nadien heraangelegd.

Aansluitend op de werken van de Kapelsesteenweg vindt de heraanleg van de Ternincklei plaats. Hier wordt nieuwe riolering gelegd en wordt de straat nadien heraangelegd. 

Het rooien van de bomen vond plaats in augustus. Die maakten plaats voor de werken. Uiteraard worden er nieuwe bomen aangeplant en worden de bermen hersteld als alle werken afgerond zijn. Dat zal in het najaar van 2017 zijn.

Vanaf oktober beginnen de verschillende nutsmaatschappijen met werken aan de nutsleidingen. Alle leidingen van Eandis, Pidpa, Telenet, Integan en Proximus worden gesaneerd en vernieuwd. Die werken nemen toch wel enkele maanden in beslag en worden gefaseerd afgewerkt. Zo komt eerst het stuk tussen Kapelsesteenweg en de Zwaantjeslei aan bod, nadien het stuk tussen Zwaantjeslei en de Baillet-Latourlei. De werken aan de nutsleidingen moeten tegen begin december gedaan zijn. Tijdens de vakantie en feestperiode worden er geen werken uitgevoerd.

Vanaf februari 2017 starten dan de eigenlijke werken. Eerst zijn de rioleringswerken aan de beurt. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Veel inwoners van de straat hebben ondertussen al iemand van Pidpa gezien en advies gekregen over de afkoppeling en aansluiting op de gescheiden afvoer. De afkoppelingswerken gebeuren door de eigenaar zelf en zijn ook op kosten van de eigenaar. Wanneer de afkoppeling gebeurd is, kan hiervoor wel een premie aangevraagd worden bij Pidpa. De keuring vindt best plaats vanaf het moment dat de woning aangesloten wordt. Met een positieve keuring kan dan een premie aangevraagd en uitbetaald worden. 

Nadat de ganse riolering aangepakt werd, staat dan aansluitend de heraanleg van de straat op de agenda. Het wegdek wordt opnieuw aangelegd en het huidige profiel wordt aangepast.

De timing ziet er voorlopig als volgt uit:

  1. fase 2: 15/02 - 26/02
    • Ternincklei: vak Kapelsesteenweg tot kruispunt Baillet-Latourlei
    • Zwaantjeslei: vak Ternincklei tot Sint-Michielscollege
  2. fase 3: 27/02 - 07/07
    • Ternincklei: vak Kapelsesteenweg tot en met kruispunt Baillet-Latourlei
    • Zwaantjeslei: vak Ternincklei tot Sint-Michielscollege

te downloaden documenten
Presentatie infovergadering 07022017
verslag infovergadering 07022017
plan van heraanleg
tijdelijke afvalzone
omleiding 1
omleiding 2
omleiding 3 (niet meer van toepassing vanaf 18/4)
 

 

 

Uitgelicht

planologie wegenwerken

gemeentehuis
T 03 650 02 65
planologie@brasschaat.be (wegenwerken)

open

ma, di, wo en vr
08.30 - 12.00
14.00 - 16.00

do
13.00 - 16.00