heraanleg fietspad Sint-Jobsesteenweg

werken starten op 9 april

Op 9 april start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de Sint-Jobsesteenweg (N117) in Brasschaat. Het fietspad wordt vernieuwd en waar mogelijk verbreed, wat de veiligheid en het comfort van de fietsers alleen maar ten goede komt.

Deze werken zullen drie weken duren en tijdelijk voor hinder zorgen.

veiliger en comfortabeler fietsen
Het betonnen fietspad op de Sint-Jobsesteenweg tussen de rotonde met de Brechtsebaan en de Ruiterijschool en de zijstraat Mikhof wordt aan beide zijden van de weg vervangen door een fietspad in asfalt. De nieuwe fietspaden krijgen een breedte van 1,75 m. Dat moet het fietsen langs de N117 veiliger en comfortabeler maken.

werken in twee fases
De werken starten op 9 april en duren drie weken. Om de hinder te beperken zal de aannemer een deel van de werken in de autoluwere paasvakantie uitvoeren. Tijdens die periode wordt er in twee opeenvolgende fases gewerkt waarbij per fase het fietspad aan één zijde van de weg wordt aangepakt. Zo blijft de doorgang van het verkeer steeds mogelijk. In de eerste fase wordt gewerkt op de oostelijke weghelft (rijrichting Brasschaat), in de tweede fase is de westelijke weghelft (rijrichting E19/Sint Job) aan de beurt.

hinder en omleidingen
Een aantal maatregelen blijven tijdens beide fases gelden:

  • De rijrichting naar de E19 (Sint-Job) blijft beschikbaar op de Sint-Jobsesteenweg (N117).
  • Verkeer in de richting van Brasschaat wordt omgeleid. Via de Schotensteenweg (N) richting Brecht, de Kapelstraat en Overbroek kan men terug de Sint-Jobsesteenweg (N117) bereiken.
  • Fietsers en voetgangers kunnen de werken veilig passeren. Het fietspad aan de zijde waar niet gewerkt wordt, wordt tijdelijk een dubbelrichtingsfietspad.
  • De bussen van De Lijn rijden in omleiding. Voor meer info over de dienstverlening tijdens de werken kan je terecht op www.delijn.be.
  • Om sluipverkeer op de Miksebaan te vermijden, zal deze straat tijdens de werken enkelrichting worden vanaf de Kerkedreef tot de Sint-Jobsesteenweg (N117). Vanaf de Sint-Jobsesteenweg zal het dus tijdelijk niet toegelaten zijn de Miksebaan in te rijden.
  • Ook het verkeer van de E19 naar Maria-ter-Heide wordt tijdens beide fases omgeleid. Wie van Antwerpen komt, neemt afrit 5 Kleine Bareel en rijdt dan verder via de Bredabaan (N1). Het verkeer op de E19 naar Antwerpen neemt afrit 3 Brecht en bereikt zijn bestemming via de Papbosstraat, de Wuustwezelsteenweg (N133) en de Bredabaan (N1).
  • Opritten van woningen in de werfzone blijven meestal bereikbaar met de wagen. Tijdens specifieke werken zoals het asfalteren van het fietspad of het aanwerken van opritten, is dit echter niet mogelijk. De aannemer zal bewoners hiervan tijdig verwittigen. Te voet of met de fiets blijven woningen altijd bereikbaar.

In de tweede fase, wanneer gewerkt wordt op de westelijke weghelft (rijrichting E19/Sint-Job), worden de zijstraten Durentijdlei en Bevrijdingslei afgesloten van de Sint-Jobsesteenweg (N117). Via de Brechtsebaan kan men de rotonde met de Ruiterijschool en Sint-Jobsesteenweg bereiken.

blijf op de hoogte
Op de site www.wegenenverkeer.be/Brasschaat kan je steeds de meest actuele info over de werken raadplegen en ook gedetailleerde overzichtskaarten er fase downloaden.

 

Uitgelicht