De Romboutweg - kabel- en sleufwerken

Van 31 juni tot en met 17 augustus voeren we kabel- en sleufwerken uit in De Romboutweg (vak Hoge Kaart-Max Hermanlei) aan de even straatzijde.
We trachten de hinder tot een minimum te beperken.

De aanwezige signalisatie moet steeds gerespecteerd worden.

Uitgelicht