wegen- en rioleringswerken Bredabaan

Momenteel leggen we de riolering voor afvalwater aan aan de even zijde van Bredabaan tussen Het Innemen en Prins Kavellei. Hiervoor werd het huishoudelijk afvalwater geloosd in de baangracht. De werken duren tot het voorjaar 2019.

De werken worden in twee fasen uitgevoerd, nl. het gedeelte tussen Het Innemen - Heislagsebaan en Heislagsebaan - Prins Kavellei.

De aannemer is in september gestart ter hoogte van Het Innemen om in de richting van de Heislagsebaan verder te werken. Tegelijkertijd zijn de nutsmaatschapijen bezig met het aanpassen van nutsleidingen in het gedeelte tussen Heislagsebaan en Prins Kavellei.

Vanaf 5 september 2018: gedeelte Het Innemen - Heislagsebaan
     -  werkzone: pechstrook + deel rijstrook
     -  dubbelrichtingsverkeer op versmalde rijstroken/parkeerstrook (2x3m)
     -  beurtelings verkeer door middel van verkeerslichten ter hoogte van de werkzone

Begin oktober 2018 gaat met over naar éénrichtingsverkeer, dit omwille van de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Verkeer in de richting van Antwerpen blijft mogelijk. Doorgaand verkeer richting Wuustwezel wordt omgeleid via Miksebaan/Pauwelslei en Augustijnslei/Lage Kaart/Guyotdreef.

Vanaf januari 2019: gedeelte Heislagsebaan - Prins Kavellei
     -  werkzone: één rijstrook
     -  éénrichtingsverkeer op Bredabaan richting Antwerpen
     -  doorgaand verkeer richting Wuustwezel zal omgeleid worden via:
                *  Miksebaan / Pauwelslei
                *  Augustijnslei / Lage Kaart / Guyotdreef
     -  kruispunt Bredabaan / Prins Kavellei / de Borrekenslei
                *  vanuit de Borrekenslei verplicht linksaf te slaan op Bredabaan
                *  op Bredabaan richting Antwerpen verboden linksaf te slaan in de Borrekenslei
                *  op Bredabaan richting Wuustwezel verplicht rechtsaf te slaan
                *  Prins Kavellei enkelrichting van Bredabaan richting De Mortel
werken Bredabaan

Voor de volledige werken wordt een snelheidsbeperking ingesteld.
Doorgaand verkeer >3,5 ton wordt ontraden.
Doorgang voor de zwakke weggebruiker is gegarandeerd gedurende de volledige werken. ofwel via de bestaande infrastructuur, ofwel via een afegeschermd sas.

Documenten:
ppt infovergadering

Uitgelicht

planologie

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30