werken Brechtsebaan

vak Sint Jobsesteenweg - 't Serclaeslei

Wegens het uitvoeren van kabel- en sleufwerken langs de Brechtsebaan (vak Sint Jobsesteenweg-'t Serclaeslei) zal er tussen 3 juli (vanaf 9 uur) tot en met 7 juli (15 uur) enkelrichting naar Sint Jobsesteenweg gelden.

meer info
planologie | T 03 650 02 08

Uitgelicht