project scholen Kaart

In samenwerking met het vrij onderwijs werd een pilootproject opgestart, waarbij de drie scholen in de wijk Kaart (Giko Kaart, Gilo de Kaart en De Vlinder) gelijktijdig zullen worden vernieuwd.

Het doel is om de scholen om te vormen naar duurzame en compacte schoolgebouwen en te werken volgens het principe van een brede school. Hierbij wordt naar een maximale synergie tussen beide netten gestreefd, waarbij bijvoorbeeld wordt onderzocht of bepaalde lokalen gezamenlijk kunnen worden gebruikt.
Op de site zullen ook woningen worden gerealiseerd.

Omwille van de complexiteit van dit project zal de procedure van de concurrentiedialoog worden gevolgd. In eerste fase betekent dat dat een aantal projectteams zullen worden geselecteerd; in tweede fase werken deze teams een voorstel uit waarvan één voorstel  uiteindelijk wordt gerealiseerd. De gemeente streeft ernaar de werken in 2018 te kunnen aanvatten.

Voorafgaand aan deze procedure werd in de wijk en de scholen een bevraging georganiseerd, met als doel te peilen naar de bezorgdheden die leven bij de buurtbewoners èn naar de kansen die zij zien om het project te doen slagen. Hoogtepunt van deze bevraging was de Denkdag op 28 februari 2016. Studiebureau Common Ground bundelde alle opmerkingen tot een overzichtelijk document dat integraal aan de geïnteresseerde kandidaten werd bezorgd.

Ook in het verdere verloop van het traject zullen op geregelde tijdstippen informatiemomenten worden georganiseerd.

Uitgelicht