agenda

vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn - 25 oktober 2017

OPENBARE VERGADERING

secretariaat

  • Vergadering raad van 27 september 2017, goedkeuring verslag openbaar gedeelte.
  • Uitnodiging - Statutenwijziging dienstverlenende vereniging CIPAL  -  buitengewone algemene vergadering  -  kennisname.
  • MMC Brasschaat, werking en de toekomst van de MMC Brasschaat  -  toelichting door Bart Gijsel.

logistieke dienst

  • Verslag menucommissie in WZC Vesalius van 7 september 2017 - aktename
  • Aankoop diepvrieskast voor LDC Maria-ter-Heidehove  -  goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

financiële dienst

  • Financiële kwartaalrapportering  -  3de kwartaal 2017 -  goedkeuring.

sociale dienst

  • Maandelijkse boordtabellen – dienst schuldbemiddeling  -  september 2017  -  aktename.
  • Maandelijkse boordtabellen  -  sociale dienst  - versie 5 oktober 2017  - aktename.
  • Offerte Cipal  -  Digitaal Sociaal Dossier.

varia en rondvraag  -  openbare vergadering

 

Uitgelicht