agenda

vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn - 26 juli 2017

secretariaat

 • Vergadering raad van 28 juni 2017, goedkeuring verslag openbaar gedeelte.
  De raad wordt verzocht het verslag van de vergadering van 28 juni 2017 (openbaar gedeelte) goed te keuren.
 • Op te volgen punten
  Toekomst OCMW-gebouw St. Jozef

financiële dienst

 • Kwartaalrapportering 2017 kwartaal  2-  goedkeuring
  De raad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan de kwartaalrapportering 2017 kwartaal 2.
 • Budgetwijziging 1 - 2017  -  goedkeuring
  De raad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan de budgetwijziging 1 - 2017
 • Kennisname/goedkeuring Meerjarenplan/budget Zorgbedrijf-  goedkeuring
  De raad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan Meerjarenplan/budget Zorgbedrijf

sociale dienst

 • Kennisname maandelijkse boordtabellen  -  algemene sociale dienst - versie 4 juli 2017  -  aktename
  De raad wordt verzocht akte te nemen van de maandelijkse boordtabellen van de algemene sociale dienst  -  versie 4 juli 2017.
 • Maandelijkse boordtabellen – dienst schuldbemiddeling  -  juni 2017  -  aktename
  De raad wordt verzocht akte te nemen van de maandelijkse boordtabellen van de dienst  schuldbemiddeling van juni 2017.
 • Samenwerkingsovereenkomst en protocol Modero – OCMW Brasschaat.
  De raad wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst.
 • Varia en rondvraag  -  openbare vergadering

Uitgelicht