agenda

agenda vergadering van 26 april

secretariaat

 • Vergadering raad van 29 maart 2017, goedkeuring verslag openbaar gedeelte.
 • Projectplan ondersteuning eerstelijnspsycholoog KINA

personeelsdienst

 

 • Kennisname van het resultaat van het aanwervingsexamen voor de functie van medewerker 80 % administratie sociale dienst via selectiepool en interne mobiliteit.
 • Nominatieve aanduiding van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van de functie van deskundige 100 % project GPMI sociale dienst
 • Vaststellen examendata voor de functie van deskundige 100 % project GPMI
 • De examendata voor de functie van deskundige 100 % project GPMI wordt vastgesteld als volgt:
  - CV screening : 24 april 2017
  - verkennende gesprekken : 2 en 3 mei 2017
  - schriftelijk en mondeling : 15 mei 2017
 • Openverklaring voor de functie van dienstencentrumleid(st)er voor dienstencentrum Vesalius voor de aanleg van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar.

logistieke dienst

 • Herstellen automatische deuren LDC Antverpia (2017-006) - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.
 • Leveren en plaatsen outdoor fitness (2017-007)  -  goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
 • Verslag menucommissie van 6 april 2017 - aktename

sociale dienst

 • Maandelijkse boordtabellen  -  sociale dienst  - versie 4 april 2017 - aktename
 • Project noodwoningen/doorgangswoningen op adres Prins Kavellei 5  -  aanvraag subsidies
 • Maandelijkse boordtabellen – dienst schuldbemiddeling  -  februari / maart 2017  -  aktename
 • Varia en rondvraag  -  openbare vergadering

Uitgelicht