agenda

vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn - 25 april 2018

OPENBARE ZITTING

werking en organisatie
interne orde

1          Goedkeuring verslag openbare zitting van 28 maart 2018

ondersteunende diensten
HRM

2          Kennisneming besluit gemeenteraad 26 maart 2018 en wijziging besluit raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari 2013. Goedkeuring.
3          Openverklaring van de functie deskundige maatschappelijk assistent(e) B1- B3 in contractueel dienstverband en aanleg wervingsreserve van twee jaar.

financiën

4          Aankoop luifel DC Vesalius

persoonsgebonden zaken
maatschappelijke dienstverlening

5          Maandelijkse boordtabellen  -  sociale dienst
6          Boordtabellen schuldhulpverlening. Kennisneming.

thuis- en ouderenzorg

7          WZC Vesalius. Menucommissie 5 april 2018. Kennisneming.

Uitgelicht