agenda

vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn - 18 december 2017

OPENBARE VERGADERING

secretariaat

  • Vergadering raad van 29 november 2017, goedkeuring verslag openbaar gedeelte. 
  • Financiële dienst
  • Financiën Meerjarenplanning 2018-2020. Budget 2018 - goedkeuring

sociale dienst

  • Maandelijkse boordtabellen – dienst schuldbemiddeling  -  november 2017  -  aktename
  • Maandelijkse boordtabellen  -  sociale dienst  - versie 6 december 2017  - aktename
  • Intersectoraal samenwerkingsverband jeugdhulp Voorkempen  - goedkeuring engagement

Varia en rondvraag  -  openbare vergadering

Uitgelicht