bekendmakingen

Door de wijziging van artikel 186 van het gemeentedecreet (inforumnr. 263112) is het niet meer nodig om de reglementen en verordeningen aan te kondigen via een aanplakbrief die minstens twintig dagen op het aanplakbord aan het gemeentehuis blijft hangen. Artikel 187 van het gemeentedecreet (inforumnr. 204143) werd niet gewijzigd. Dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan. De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

reglementen en verordeningen goedgekeurd door college, gemeenteraad en burgemeester

reglementen en verordeningen goedgekeurd door college en burgemeester

Uitgelicht