afschrift overlijdensakte

online


Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.

Door de wet op de privacy kan je alleen uittreksels opvragen van jezelf, je (klein)kinderen of je (groot)ouders.
Een uittreksel aanvragen voor een derde, kan alleen mits voorlegging van een volmacht of door het aantonen van een wettelijk belang.
Hiervoor dien je een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund.

Als je het attest nodig hebt voor het buitenland moet je dit vermelden. De burgemeester of schepen moet dan het document ondertekenen waardoor het niet onmiddellijk kan worden meegegeven. Je kan deze attesten beter online aanvragen, dan worden ze opgestuurd zodra ze ondertekend zijn.

Er bestaat een internationale overlijdensakte. Deze wordt opgemaakt in meerdere talen.

Aanvraag

online
Je doet de aanvraag online, wij sturen je het document per post op.

aan het onthaal
Kom zonder afspraak langs aan het onthaal. Hou er rekening mee dat je bepaalde documenten niet onmiddellijk kan meenemen

Uitgelicht

burgerzaken

gemeentehuis
T 03 650 2930
burgerzaken@brasschaat.be

openingsuren gemeentehuis
ma
08.00 - 16.00
di, vrij
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30