aanvragen stookoliedossier

Heb je het financieel moeilijk, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een verwarmingstoelage aanvragen. Zo bespaar je tot maximaal 210 euro op je jaarlijkse verwarmingsfactuur.

Voorwaarden

 • je verwarmt met mazout/huisbrandolie, petroleum of propaangas (zowel bij levering aan huis als aan de pomp);
 • de levering vindt plaats tussen 1 januari en 31 december;
 • je voldoet aan één van volgende voorwaarden m.b.t. inkomsten:
       * jij en je gezin hebben recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte – en invaliditeitsverzekering
       * jij en je gezin hebben een jaarlijks bruto-inkomen dat lager dan €18.363,39 + €3.399,56 per persoon ten laste
         (er wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen van de onroerende goederen buiten de gezinswoning)
 • je bent in schuldbemiddeling en je kan de verwarmingsfactuur niet betalen

Je moet de aanvraag doen binnen de 60 dagen na levering.

Aanvraag

Voor meer informatie of een afspraak kan je telefonisch contact opnemen met de dienst pensioenen en tegemoetkomingen op 03 650 25 92.

Meenemen

Breng volgende zaken mee:

 • leveringsfactuur,
 • identiteitskaart,
 • aanslagbiljet van de belastingen,
 • kleefbriefje van het ziekenfonds van alle leden van het huishouden,
 • bankrekeningnummer,
 • (indien je op een appartement woont) een kopie van de factuur en een attest waarop vermeld staat op hoeveel appartementen/woongelegenheden de factuur betrekking heeft.

 

Uitgelicht

pensioenen en tegemoetkomingen

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30