zittingen

De gemeenteraad houdt elke maand een openbare vergadering, meteen gevolgd door een besloten vergadering. Tijdens de openbare vergadering is publiek toegelaten. Het publiek mag zich niet mengen in de vergadering of zelfs goed- of afkeuring laten blijken. Na de openbare vergadering moet het publiek de zaal verlaten.
 

zittingen 2017

Telkens om 20 uur in de raadzaal (toegang via het binnenplein eerste verdieping).

30 januari 2017
20 februari 2017
14 maart 2017
27 maart 2017
24 april 2017
29 mei 2017
26 juni 2017
28 augustus 2017
25 september 2017
23 oktober 2017
27 november 2017
18 december 2017

 

 

Uitgelicht

spreekrecht

online


Je kan als burger of als vertegenwoordiger van een organisatie vragen stellen aan de gemeenteraad. Je roept je spreekrecht in door een e-mail te sturen naar secretariaat@brasschaat.be. Dat spreekrecht vraag je minstens vijf werkdagen vóór de zitting aan.

Het spreekrecht is niet bedoeld voor louter persoonlijke aangelegenheden. De vragen zijn dus relevant voor grotere groepen of alle Brasschatenaren. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt vooraf of de vraag ontvankelijk is en gesteld mag worden.