zittingen

De gemeenteraad houdt elke maand een openbare vergadering, meteen gevolgd door een besloten vergadering. Tijdens de openbare vergadering is publiek toegelaten. Het publiek mag zich niet mengen in de vergadering of zelfs goed- of afkeuring laten blijken. Na de openbare vergadering moet het publiek de zaal verlaten.
 

zittingen 2018

Telkens om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Verhoevenlei 11.

29 januari 2018
26 februari 2018
26 maart 2018
23 april 2018
28 mei 2018
25 juni 2018
27 augustus 2018
24 september 2018
22 oktober 2018
26 november 2018
17 december 2018

 

 

Uitgelicht

spreekrecht

online


Je kan als burger of als vertegenwoordiger van een organisatie vragen stellen aan de gemeenteraad. Je roept je spreekrecht in door een e-mail te sturen naar secretariaat@brasschaat.be. Dat spreekrecht vraag je minstens vijf werkdagen vóór de zitting aan.

Het spreekrecht is niet bedoeld voor louter persoonlijke aangelegenheden. De vragen zijn dus relevant voor grotere groepen of alle Brasschatenaren. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt vooraf of de vraag ontvankelijk is en gesteld mag worden.