managementteam

Het managementteam voert de strategische doelstellingen van het gemeente- en OCMW-bestuur uit. Het stuurt en ondersteunt de verschillende diensten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van die doelstellingen. Het bewaakt de werking en de kwaliteit van de organisatie en verzorgt de interne communicatie.

managementteam

Het managementteam bestaat uit:

Uitgelicht