vlag

vlag van Brasschaat


Bij een feest, georganiseerd ter ere van graaf de Baillet Latour, werden de openbare gebouwen en woningen versierd met de kleuren van de familie de Baillet: blauw en geel. Deze kleuren bleven geruime tijd de Brasschaatse kleuren, ze zijn echter nooit officieel vastgelegd.

Pas in 1979 stelde de gemeenteraad bij Koninklijk Besluit de officiële gemeentevlag vast: drie banen van rood en wit en van rood, hoogte der verhouding 1, 3, 1, met op de witte baan het gemeentewapen. Sindsdien zijn rood en wit de officiële kleuren van de gemeente Brasschaat.

Uitgelicht