wapenschild

origineel wapenschild


Op 18 november 1913 werd Brasschaat bij Koninklijk Besluit in de adeldom verheven op eensluidend advies van de minister van Binnen- en Buitenlandse Zaken en de Heraldieke Raad. Het wapen dat Brasschaat verkreeg, werd beschreven in een oorkonde: In rood, een zilveren zalm, recht gelegd, vergezeld in het hoofd van twee ruiten van 't zelfde, alles omringd van acht zoomsgewijze geplaatste Sint-Andrieskruisen, insgelijks van zilver: het schild links gehouden door een Sint-Antonius aan de voet van de heremijt liggende, insgelijks links, een geklokt varken, alles van zilver.

De afbeelding van Sint-Antonius met het geklokte varken bevond zich in het zegel dat gedrukt werd op de akten van de aloude kapel. Deze kapel, die aan de oorsprong ligt van Brasschaat, was toegewijd aan de Heilige Sint-Antonius. Later is de kapel vervangen door wat nu de voornaamste kerk van Brasschaat is, de Sint-Antoniuskerk op het Armand Reusensplein.
Het wapen van Brasschaat is een herinnering aan de blazoenen van de Heren van Breda (Sint-Andrieskruisjes), de familie de Lalaing (Ruiten) en de Prins van Salm-Salm (Zalm). Vanaf de twaalfde eeuw hoorde de heerlijkheid van Ekeren voor het grootste gedeelte toe aan de Heren van Breda. Later is deze heerlijkheid overgegaan naar de Graven van Hoogstraten, de de Lalaings, en tot slot naar de prinsen van Salm-Salm.

In 2006 heeft de voormalige directeur van de tekenacademie, Frans Bellens, het wapenschild in een modern jasje gestopt om te kunnen gebruiken in combinatie met het nieuwe logo.

gemoderniseerd wapenschild door Frans Bellens

Uitgelicht