wedstrijd comfortverhogende diensten

 
 

Brasschaat en de middenstand koesteren hun klanten en wensen hen nog meer in de watten te leggen. Daarom zijn we op zoek naar ondernemers die op een creatieve manier comfortverhogende diensten kunnen aanbieden in het Brasschaats winkelgebied. Deze diensten zijn gericht aan de handelaars en/of rechtstreeks aan hun klanten. Pluspunt voor de jury bij het beoordelen van deze projecten is dat deze diensten ook de beleving bij het shoppen verhogen.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden vanaf 25 juni tot en met 31 oktober. Er zullen door een professionele jury twee laureaten uitgekozen worden die elks 5000 € krijgen voor hun project. 

Voorwaarden

  • Bezorgen van een gedetailleerd financieel overzicht van de kosten verbonden aan het project.
  • Realisatie van de implementatie van het project binnen 6 maanden na toekenning van de premie.
  • Realisatie op grondgebied Brasschaat tijdens eerste kalenderjaar.
  • Aanleveren van een korte rapportage met behaalde resultaten.
     
  • reglement

Aanvraag

online

  • Vraag je premie comfortverhogende diensten online aan. En bezorg ons een gedetailleerde projectomschrijving en bijhorende kostenraming via ikdoemee@brasschaat.be.

papierenversie

  • Druk hier de pdf af, vul alle gegevens in en bezorg je dossier bij de dienst lokale economie. En bezorg ons een gedetailleerde projectomschrijving en bijhorende kostenraming via ikdoemee@brasschaat.be.

Uitgelicht

lokale economie

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30

reglement comfortverhogende diensten